02 / 07 / 2022

Kira gelir vergisinin hesaplanması nasıl yapılır?

Kira gelir vergisinin hesaplanması nasıl yapılır?

Kira gelir vergisi, taşınmazını bir sene içerisinde kiraya vererek istisna sınırından yüksek gelir elde eden mal sahipleri tarafından ödeniyor. Peki, kira gelir vergisinin hesaplanması nasıl yapılır?Kira gelir vergisinin hesaplanması nasıl yapılır?

Kira gelir vergisi, taşınmazını bir sene içerisinde kiraya vererek istisna sınırından yüksek gelir elde eden mal sahipleri tarafından ödeniyor.


Buna göre, 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında taşınmazını kiraya vererek gelir elde eden kimseler, 2015 yılında kira gelir vergisi mükellefi oluyor.


Mükellefler vergi borçlarını senede iki eşit taksit halinde ödeyebiliyor. İlk taksit ödemeleri Mart ayı içerisinde yapılıyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayı itibariyle başladı.


Peki, ödemesi yapılan kira gelir vergisinin hesaplanması nasıl yapılır? Mesken kira gelir vergisi ne kadar? İşyeri kira gelir vergisi ne kadar?


Meskenlerde 3.300 TL, işyerinde ise 27.000 TL'den yüksek gelir elde eden mal sahiplerinin önceklikle beyanname vermeleri gerekiyor. 


Bu bedelden az gelir elde edenler beyanname vermeyecekleri gibi vergi de ödemiyor. Hesaplama örneği;


Bay (F), konut olarak kiraya vermiş olduğu daire için 2014 yılında ödediği asansör, sigorta ve faiz gideri ile birlikte iktisap bedelinin % 5’i olan (100.000

x %5 =) 5.000 TL’yi indirim konusu yapabilecektir.


(Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir. Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)


Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası

= 15.000 - 3.300 = 11.700 TL

İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat

Toplam Hasılat

= 8.000 x 11.700 = 6.240 TL

15.000


Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.


Gayrisafi İrat Toplamı 15.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 3.300 TL

Kalan (15.000 - 3.300) 11.700 TL

İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 6.240 TL

Vergiye Tabi Gelir (11.700 - 6.240) 5.460 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 819 TL

Damga Vergisi 45,30 TL


Kira gelir vergisi taksit ödemesi ne zaman?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com