Kira geliri elde edenler için beyan dönemi 2014!

Kira geliri elde edenler için beyan dönemi 2014! Kira geliri elde edenler için beyan dönemi 2014!

Mesken kiralamalarından gayrimenkul sahiplerinin elde ettikleri gelir, gelir vergisine tabi tutuluyor. Vergi ödemesi için beyanda bulunulması şart. İşte kira geliri elde edenler için beyan dönemi 2014...

Kira geliri elde edenler için beyan dönemi 2014!

Mesken kiralamalarından gayrimenkul sahiplerinin elde ettikleri gelir, gelir vergisine tabi tutuluyor. Kira geliri elde eden vatandaşların kira beyanında bulunarak vergi ödemeleri gerekiyor.


Elde edilen kira gelirine göre ödenen kira vergisi mükelleflerinin belirlenmesi için her sene istisna bedeli tespit ediliyor. Tespit edilen istisna bedelinden yüksek gelir elde edilmesi durumunda vergi ödemesinin yapılması gerekiyor. Buna karşın istisna bedelinden az kira geliri elde edenlerin, vergi ödemedikleri gibi beyannamede bulunmalarına da gerek duyulmuyor.


İstisna bedeli..

2013 yılı boyunca elde edilen kira gelirleri için istisna bedeli 3.200 TL olarak belirlendi. Bu bedelin üstünde kira geliri elde edenlerin beyanname vererek konut kira gelir vergisini ödemeleri gerekiyor.


2014 Kira geliri elde edenler için beyan dönemi..

2013 yılı içerisinde elde edilen kira gelirlerinin 1-25 Mart 2014 tarihleri arasında beyan edilmesi gerekiyor.


Kira geliri elde edenler beyannamelerini; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (www.gib.gov.tr) internet adresinden “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” ne ulaşarak gerekli kontrolleri yaptıktan sonra internet üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde onaylayıp verebiliyor.


Örnek..

Bay (D), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 3.000 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 15.000 TL mevduat faiz geliri ve 72.000 TL ücret geliri elde etmiştir.


Bay (D)'nin elde etmiş olduğu kira geliri 2013 yılı bakımından öngörülen 3.200 TL'lik istisna haddinin altında kaldığından, bu gelirin istisnaya konu edilip edilmeyeceğinin tespiti bakımından mükellefin elde etmiş olduğu menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve ücret geliri toplamının Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına ayrıca bakılmayacaktır. Dolayısıyla Bay (D), elde etmiş olduğu söz konusu mesken kira geliri istisna tutarının altında kaldığından, bu gelir için beyanname vermeyecektir.Kira vergisi cezası!