17 / 08 / 2022

Kira kontratı yapılırken nelere dikkat edilir?

Kira kontratı yapılırken nelere dikkat edilir?

Prokule Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürlek kira kontratı yapılırken dikkat edilmesi gereken maddeleri kaleme aldı. İşte o 13 madde...Prokule Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürlek kira kontratı yapılırken dikkat edilmesi gereken maddeleri kaleme aldı. İşte o 13 madde...

1- Konutun özellikleri ve mülk,tapu bilgileri net bir şekilde belirtilmeli: Kiralanacak olan konutun net metrekaresinin ölçümü yapıldıktan sonra sözleşmeye işlemesinde yarar vardır. Aynı zaman da tapu bilgileriyle kiralanan yerin bilgilerin bir biriyle eşleşmesi,sözleşmeyi imzalayan kişinin yetkili olduğunun tespit edilmesi kiracılar için önem arz etmektedir.

2- Kiralama ücreti ve Ödeme zamanında yanıltıcılığa yer verilmemeli: Kira tutarı net bir şekilde belirtilmeli,
ödeneceği zaman da KDV’nin de hesapa katılması lazımdır. Aynı zaman da kira ödeme zamanı net bir
şekilde belirlenmeli ve yatırılacak olan paranın banka hesap bilgileri sözleşmeye eklenmelidir.

3-Vadeli mevcudat hesapta tutularak, depozito tutarı belirlenmelidir: Kiracıdan üç aylık kira bedelini aşmayacak şekilde depozito istenebilir ve bu meblap vadeli mevduat hesabında tutulmalıdır.

Kira kontratı yapılırken nelere dikkat edilir?

4-Kiralanacak olan konutta demirbaş tespiti yapılmalıdır: Bu tespit yapıldıktan sonra fotoğraflar ile belgelenmelidir.

5-Aidat veya diğer giderlerin kim tarafıdan ödeneceği hususunda karara varılmalıdır: Aidat borcunun neleri
kapsamakta olduğu ve mevzuat kapsamında kimin hangi borçtan sorumlu tutulacağına dair önceden bilgi sahibi
olunmasında yarar vardır.

6-Eğer kiracı ödemelerini aksatmaz ise sözleşme kendiliğinden yenilenmektedir: Sözleşme üzerinde ki süre ile bağlı olmadığı için 10 yıllık süresi boyunca kiraya verenin kiracıyı serbest şekilde çıkaramayacağını göz ardı etmemeliyiz.

7- Kiracı ile kullanım hakkı devri hususunda anlaşılmalı

8- Alınacak olan kefalet varsa ne yapılmalıdır: Kefilin el yazısı ile alınmalı ve süresi, miktarı ile kararlaştırılmasının zorunlu olduğu gibi durumlara dikkat etmeliyiz.

9- Kiralanan ev üzerinde tadilat yapılacak ise kiracı bunu kapsamlı bir şekilde belirtmelidir: Kira ilişkisi yani doğal
yollardan ya da erken fesih ile sona erdiğinde tadilatla elde edilen değerin kima kalacağı belirlenmelidir.

Kira kontratı yapılırken nelere dikkat edilir?

10- Eğer kira söleşmesi tapuya şerh edilmek isteniyorsa buda eklenmelidir

11- Evin nasıl teslim alındığı ve mevcut kiracının durumu işlenmelidir: Konutun nasıl teslim alındığı ve teslim edildiği fotoğraflar ile belgelenerek sözleşmeye eklenmelidir. Aynı zamanda özel bir durum söz konusu ise örneğin, konutta hala bir kiracı bulunmakta ve bu kiracı konutu tahliye edecekse bunlarında aynı şekilde sözleşmede yer almasında fayda vardır.

12- Konutta yer alan mevcut kiracının erken feshi durumunda ne olur: Süresini ve bunu hangi yollar ile mal sahibine bildirmesinin kararlaştırılması çok önemlidir. Kira sözleşmesinin hukuka aykırı bir şekilde erken fesih edilmesi durumunda kiracının bir cezai şart ödeyeceği kararlaştırılabilecektir. bu cezai şart, tüm kiraların muaccel hale geleceği şeklinde olamayacaktır.

13- Kira sözleşmesini bir noter vasıtası ile yerinde yapmakta etkili bir durumdur: İleride ortaya çıkabilecek “sahte
sözleşme” iddialarını ortadan kaldırmak ve tahliye aşamasında ev sahibine zaman kazandırmak için kullanılabilecek bir yoldur diye maddeleyen Prokule Türkiye Yetkilisi Gökhan Gürlek sözlerini noktaladı.

 

Kontratı biten kiracı nasıl tahliye edilir?