Kira sertifikası ihracına konu taşınmazlarda yeniden değerleme yapılamayacak!

Kira sertifikası ihracına konu taşınmazlarda yeniden değerleme yapılamayacak!Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına tabi olan gayrimenkul ve iktisadi kıymetler için değerleme işlemi gerçekleştirilemeyecek.


AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi yükseltmelerinin yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da dahil eden Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunumunu yaptı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; teklifte, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun iş kazası, meslek hastalıkları gibi nedenlerle işverenin ödemesi gereken alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacakları ile Tarım Bağ-Kur'lularının prim borçlarına karşılık olarak, sattıkları ürün bedellerinden kesinti gerçekleştirilmesi üzerine SGK'ya ödenmesi gereken prim alacaklarının yapılandırılmasına düzenleme getiriyor. 

Kira sertifikası ihracına konu taşınmazlarda yeniden değerleme yapılamayacak!

- Amortismana tabi iktisadi kıymetlerde yeniden değerleme imkanı

Tam mükellefiyete tabi tutulan ve bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı olan taşınmazlara ek olarak amortismana tabi tutulan diğer iktisadi kıymetlerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nundaki kapsam, koşul ve hükümlere uyum sağlamak koşuluyla yeniden değerleyebilmeleri fırsatı sunuluyor.

Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu olan taşınmaz ve iktisadi kıymetler için değerleme işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Yeni vergi barışında gayrimenkuller gerçek değerine yükseltilebilecek!