Kira sözleşmelerinin feshi talebi!

Kira sözleşmelerinin feshi talebi! Kira sözleşmelerinin feshi talebi!

Posta Gazetesi Yazarı Tamer Heper bugünkü yazısında bir okuru tarafından sorulan kira sözleşmesi sona erdiğinde kiracının evden çıkmaması durumunda nasıl bir yol izlenir? sorununu cevaplıyor...
Evimizi kiraya verirken, kiracıya ancak iki sene için kiralayabileceğimizi, iki sene sonunda kendimizin oturacağını söylemiştik. Bir buçuk senenin sonunda kendilerini yeniden uyardık, "Ev bakıyoruz" dediler. Şimdi sözleşmenin sonuna geldik ama fikir değiştirdiler, "Ev bulamıyoruz gkmayacağız" diyorlar. Benim ise bir bebeğim oldu ve bu eve ihtiyacım var. Kira sözleşmeleri 1 Ekim'de bitti. En kısa sürede nasıl çıkarırım? • S.K. 


Okuyucuma kiracıyı çıkarması için ne yapmaları gerektiğini anlatabilirim ama en kısa yoldan nasıl olacağını anlatamam. Önce anlatayım, süresini sonra konuşalım. Kira sözleşmelerinin feshi talebi bazı şartların varlığına bağlıdır. Bunlardan biri de ihtiyaçtır. Okuyucumun yeni bebeği olmuş, dolayısı ile kendi evine ihtiyacı doğmuş. Aynca anlattıklarından, kendisinin de kirada oturduğunu ve aleyhine tahliye talebinin bulunduğunu anladım. Bunlar bir ihtiyacı gösterir. Demek ki okuyucumun 'ihtiyaç nedeni ile tahliye davası' açma hakkı ve imkanı var. Bu tamam, peki ne yapacak? Sözleşme başlangıcı 1 Ekim. İhtiyaç nedeni ile tahliye davalan, sözleşmenin bitimini müteakip bir ay içinde açılabilir. Demek ki okuyucumun tahliye davası açma süresi, içinde bulunduğumuz ayın sonuna kadar var. Yani dava açma süresi içindeyiz . Buraya kadar olay açıklığa kavuştu. Peki en seri şekilde nasıl olur? İşte buna olumlu yanıt verme imkanı yok. Zira böyle bir dava bir yıla yakın sürer. Temyiz aşamasını da katarsak, süre bunun da üzerine çıkar. Dolayısı ile dava yolu ile tahliye için yakın zamanlarda sonuç beklenmez. Ancak sulhen anlaşma durumunda çabuklaşabilir ama bu sulh de nasıl sağlanır? İşte bu meçhul. 


Tamer Heper/ Posta Gazetesi