Kira sözleşmesi feshi örneği!

Kira sözleşmesi feshi örneği!

Kiralayan ve kiraya veren arasında kira sözleşmesi imzalanması halinde ancak tarafların haklı gerekçelerinin olması halinde sözleşme fesh edilebiliyor. İşte, kira sözleşmesi feshi örneği!


Kira sözleşmesi feshi örneği!

Kullanma ve yararlanma hakkının devri borcu doğuran sözleşmeler arasında yer alan kira sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda adi ve hâsılat kirası olarak iki türde düzenleniyor.


Kira sözleşmesini, kiraya verenin, bir şeyin belirli bir süre kullanılmasını bir bedel karşılığında kiracıya devretme borcu altına girdiği bir sözleşme olarak tanımlamak mümkün oluyor.


6098 sayılı TBK. m. 299’da ise kira sözleşmesi şu şekilde tanımlanıyor; “Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir”. Böylece kanunda hem adi kirayı hem de hâsılat kirasını kapsayacak şekilde bir tanıma yer veriliyor.


Anlaşmaya varılıp kira sözleşmesi yapıldıktan sonra kira sözleşmesinin süresi dolana kadar sözleşme geçerli sayılıyor. Ancak, kiralayan ya da kiraya verenin haklı gerekçelerinin olması halinde kira sözleşmesi fesh edilebiliyor. Kira sözleşmesinin karşılıklı feshi için bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. 


Kira sözleşmesi feshi örneği!

Biz fesih edenler; bir kira sözleşmesi yapmıştık. İşbu kira sözleşmesinin geriye kalan süresi .... olup, bu süreye ait kira bedeli ise .... TL dir. Gördüğümüz lüzum üzerine işbu kira sözleşmesini fesh ediyoruz. 


Birbirimizden herhangi bir hak ve alacağımızın kalmadığını, birbirimizi karşılıklı olarak ibra ettiğimizi, adı geçen sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiğimizi beyan ve kabul ederiz.

             

FESHEDENLER

   

KİRAYA VEREN                 


KİRACI    


Kira sözleşmesinin şekli nasıl olmalıdır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com