Kira sözleşmesi fesih ihbarı süresi!

Kira sözleşmesi fesih ihbarı süresi!

Taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında yapılan kira sözleşmesi kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda feshedilebiliyor. Peki, kira sözleşmesi fesih ihbarı nasıl yapılır? Kira sözleşmesi fesih ihbarı süresi nedir?


Kira sözleşmesi fesih ihbarı süresi!

Taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında yapılan kira sözleşmesi kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda feshedilebiliyor.


Konut ve çatılı işyeri kiralarında Kira sözleşmesi bildirim ve dava yolu ile sona erebiliyor. Peki, kira sözleşmesi fesih ihbarı nasıl yapılır? Kira sözleşmesi fesih ihbarı ne zaman yapılır?


Kira sözleşmesi fesih ihbarı..

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılıyor. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremiyor. 


Bildirimin geçerliliği

Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.


Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez. Bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya eş haklı sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçınırsa kiracı, hâkimden bu konuda bir karar vermesini isteyebilir.


Kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sıfatını kazanması hâlinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorundadır.


Gereksinim, yeniden inşa ve imar ve yeni malikin gereksinimi, kiracının borcunu ödememesi, kiracının aynı ilçe sınırları içerisinde evinin bulunması gibi sebeplerle de dava açılarak kira sözleşmesi feshedilebiliyor.


10 yıllık kiracıya tahliye davası nasıl açılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com