Kira sözleşmesi fesih ihbarı örneği!

Kira sözleşmesi fesih ihbarı örneği!

Kira sözleşmesi her istenildiği zaman değil, kanunda belirtilen durumlarda dava açılarak feshedilebiliyor. Öncesinde kiracıya kira sözleşmesi fesih ihbarı verilmesi gerekiyor. İşte kira sözleşmesi fesih ihbarı örneği..


Kira sözleşmesi fesih ihbarı örneği!

Ev ve işyeri kiralayan kiracılar ile mal sahibi kiralama süresi boyunca bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Kira sözleşmesi her istenildiği zaman değil, kanunda belirtilen durumlarda feshedilebiliyor.


Örneğin; gereksinim, yeniden inşa ve imar ve yeni malikin gereksinimi, kiracının borcunu ödememesi, kiracının aynı ilçe sınırları içerisinde evinin bulunması gibi sebeplerle de dava açılarak kira sözleşmesi feshedilebiliyor.


Öncesinde kiracıya kira sözleşmesi fesih ihbarı verilmesi gerekiyor. Kira sözleşmesi fesih ihbarı örneği şu şekilde:


İHTARNAME

Konu : ..../..../......  Tarihli Kira Kontratının Feshi Talebi


AÇIKLAMALAR : 


1- Bana ait olan xxxxx adresinde kiracımız olarak bulunmaktasınız. Sözü edilen yeri karşılıklı anlaşmamıza göre .... TL bedelli olarak kira kontratı yapmış bulunmaktayız.


2- ..../..../......  tarihinden bu yanadır kira bedelini ödememiş bulunmaktasınız. Biriken kira bedeli olan .... TL'nin ödenmesini ihtar ederim.


3- ..../..../......  tarihinde başlayan ve ..../..../......  tarihinde bitecek olan KİRA KONTRATIMIZIN yenilenmemesi ve evi süresinde tahliye etmenizi ihtar ederim.


4- Defalarca yapmış olduğumuz uyarılara karşı son zamanlarda hakaret ve tehdit edici tavırlarınıza da mağruz kalmış bulunmaktayız. Bu tavırların kiralayan kiracı ilişkisini zedelediği ve bizim için bu ilişkinin hoş bir durum olmadığını da ihtaren bildirmekteyiz.İSTEM SONUCU : 

..../..../...... tarihinde bitecek olan kira kontratımızın evi süresinde boşaltmanız için bir ay önceden, ayrıca ..../..../......  tarihine kadar 3 ve 4. maddelerdeki tutumları ortadan kaldıracak şekilde tutum takınmamanızı; aksi halde hakkınızda tahliye davası açarak noter masrafı, yargılama giderleri ve vekalet ücretini ödemek zorunda kalacağınızı ihtar ederim.
10 yıllık kiracıya tahliye davası nasıl açılır?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com