05 / 07 / 2022

Kira sözleşmesi için ne gerekir?

Kira sözleşmesi için ne gerekir?

Kira sözleşmesi tarafların kira anlaşmaları için imzalanıyor. Kira anlaşmasının kağıt üzerinde yapılması gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak sözleşmenin imzalanması ispat açısından faydalı oluyor. Peki, kira sözleşmesi için ne gerekir?Kira sözleşmesi için ne gerekir?

Kira sözleşmesi tarafların kira anlaşmaları için imzalanıyor. Kira anlaşmasının kağıt üzerinde yapılması gibi bir zorunluluk bulunmuyor.  Ancak kiranın ispatı açısından sözleşmenin imzalanması taraflar adına faydalı oluyor. Peki, kira sözleşmesi nasıl yapılır? Kira sözleşmesi için ne gerekir?


Kira sözleşmesinde kiralanan taşınmaz malın özelliklerine, kira süresine, kira bedeline, kiranın ödeneceği tarihler gibi yapılan anlaşmaya istinaden bilgilere yer veriliyor. 


Öncelikle kira sözleşmesini sizle yapan kimsenin gayrimenkulün gerçek sahibi olup olmadığı, sahibi değil ise bu işlem için adına vekaletname düzenlenip düzenlenmediğinin kontrol edilmesi gerekiyor.


Kira sözleşmesi örneği:

Dairesi

Mahallesi

Cadde/Sokağı

Numarası

Kiralananın Cinsi

Kiralayan Adı Soyadı

Kiralayanın T.C. Kimlik No

Kiralayanın Adresi

Kiracının Adı Soyadı

Kiracının T.C. Kimlik No

Kiracının Adresi

Akdin Başlangıç Tarihi

Akdin Süresi

Yıllık Kira Bedeli

Aylık Kira Bedeli

Kira Bedelinin Ödeme Şekli

Kiralananı Kullanım Şekli

Kiralananın Durumu

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

İmzalar

Tarih


Ev kirasını elden vermek yasak mı? Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com