Kira sözleşmesinde süre belirtilmemişse ne olur?

Kira sözleşmesinde süre belirtilmemişse ne olur?Kira sözleşmesi genellikle 1 yıllık olarak yapılıyor. Ancak kimi zaman bazı sözleşmelerde süre belirtilmemiş oluyor. Peki, kira sözleşmesinde süre belirtilmemişse ne olur?


Mal sahibinin bir şeyin gayrimenkulünü kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme kira sözleşmesi oluyor.

Kira sözleşmesi genellikle 1 yıllık olarak yapılıyor. Ancak kimi zaman bazı sözleşmelerde süre belirtilmemiş oluyor. Peki, kira sözleşmesinde süre belirtilmemişse ne olur?

Kira sözleşmesinde süre belirtilmemişse..

Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabiliyor. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılıyor.

Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlü oluyor.

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebiliyor. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gün oluyor Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlıyor.

Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi 

Kanunen kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam ediyor. 

Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona eriyor. Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlü oluyor.

 

Kira sözleşmesi yenilememe ihtar süresi!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com