04 / 07 / 2022

Kentsel dönüşüm kira yardımı almak için gerekli şartlar neler?

Kentsel dönüşüm kira yardımı almak için gerekli şartlar neler?

Kentsel dönüşüm yasası kapsamında, riskli yapılarda oturanlara 18 ay kira yardımı veriliyor. En düşük kira yardımı 715 TL iken en yüksek kira yardımı tutarı bin 150 TL. Peki kira yardımı alabilmek için gerekli şartlar neler? Gittikçe hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında riskli binalarda oturanlara 18 ay boyunca kira yardımı yapılıyor. Kira yardımı tutarı il il değişiyor. 2019 yılı için en düşük kira yardımı tutarı 715 TL iken en yüksek tutar bin 150 TL.

Kimler kira yardımı alabilir? 

Kira yardımından faydalanmak için gerekli olan ilk şart ikametgâhtır. İkamet ettiğiniz bağımsız bölüm için alınacak kira yardımı süre 18 ay. Ayrıca, kira yardımından faydalanmak için daha önce kredi kullanmamış olmak gerekiyor. Dönüşüm projelerine özel olarak kişiler kira yardımı ile birlikte kredi yardımı alamaz. Risk grubunda evleri bulunan kişilerin evleri için yapı kimlik numarası alındığı tarih sonrasında devir işlemleri yapılmış ise bu durumda yeni malikin yapı kimlik numarası aldığı tarihte ikamet etme şartları sağlanamaz. Yeni maliklerin gayrimenkulü geç almamış olması da büyük önem taşıyor. Aksi durumlarda kira yardımı için yapılan başvurular geçerli olmuyor. 

 İşte kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli belgeler:
 
-Başvuru sahibinin kimlik belgesi (T.C. numarası yazılı olan belgeler geçerlidir)
-Başvuru sahibi tarafından doldurulup teslim etmesi gerekli olan başvuru dilekçesi
-Binanın riskli olduğunu gösteren rapor
-Binanın yıkım formu
-Ziraat bankası hesap cüzdanı fotokopisi (hak sahibine ya da vekiline ait hesap olması gerekir).
-Tapu belgesi ya da güncel tapu kaydı 
-Başvuru sahibine ait son üç aylık herhangi bir fatura 

Belgeleri tam ve eksiksiz olarak tamamlayan kişiler kira yardımı başvurularını belediyeye yapabilirler. Vekaletname ile yapılan başvuruların geçerli olması için kira yardımına dair yetkili olduğu ibaresinin vekaletname üzerinde bulunması gerekir. Vekil kişi vekaletname ile birlikte kimlik belgesi aslı ve fotokopisini yanında bulundurmalıdır.

Kira yardımı başvurusu nereye yapılır? 

Hak sahipleri tarafından, riskli olarak tespit edilen yapılardaki konut ve işyerlerinden dolayı kira yardımından yararlanabilmek için, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurulur.


Kentsel dönüşümde 4 anahtar şart!