Kira yardımı için başvuru süreci nasıl olacak? 

Kira yardımı için başvuru süreci nasıl olacak? Koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafa verilecek olan kira yardımı ile ilgili başvuru süreci belli oldu. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak.


Koronavirüs salgını sürecinde ticari faaliyetlerinde zor günler yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek kira desteği ile ilgili usul ve esaslar belli oldu. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığının Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kira yardımı için başvuru süreci nasıl olacak? 

Yürürlüğe giren destek paketiyle hibe, "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" olmak üzere iki şekilde sağlanacak. Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere üç ay olacak.

Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği verilecek. 

Gelir kaybı desteğinden yararlanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği sağlanacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Yararlanma koşulları 

Desteğe ilişkin yararlanma koşulları da açıklandı. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık tarihinden önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar yararlanabilecek.

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık web sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden faydalanamayacak.

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden tek seferde yararlanabilecek.

Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira yardımından faydalanabilecek.

Kira yardımı için başvuru süreci nasıl olacak? 


Hibe desteğinden yararlanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişiler destekten yararlanamayacak. 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel olmayacak. 

Başvuru süreci 

Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetkilendirme yapabilecek. 

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda e-devlet üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütnameye, elektronik ortamda onay verilecek.

Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği verilmeyecek.

Kira yardımı için başvuru süreci nasıl olacak? 

Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak kaydıyla Bakanlık tarafından belirlenecek.

Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek.

Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak. 

Kira yardımının detayları belli oldu!