1000 TL kira yardımı başvurusu nasıl yapılıyor?

1000 TL kira yardımı başvurusu nasıl yapılıyor?Milyonlarca esnafın beklediği kira yardımı için başvuru süreci devam ediyor. Kira yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar kira başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte kira yardımı başvuru süreci...


22 Aralık'ta Bakanlık tarafından yürürlüğe giren kira yardımı ve hibe desteği için başvurular bugün sona eriyor.  Başvurular e-devlet aracılığıyla yapılıyor. Peki, başvurular nasıl yapılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre işte başvuru detayları...

ESNAFA KİRA YARDIMI (HİBE DESTEĞİ) BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Pandemi dolayısıyla negatif etkilenen esnafa verilecek kira yardımı başvuruları için bugün son gün. Bu süreçte zor günler geçiren esnafa hibe desteği 1000 TL kira yardımı yapılacak. 

 1000 TL kira yardımı başvurusu nasıl yapılıyor?

HİBE DESTEĞİ DETAYLARI BELLİ OLDU

Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 TL olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği verilecek.Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği sağlanacak. İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği yapılacak. 

1000 TL kira yardımı başvurusu nasıl yapılıyor?

KİMLER YARARLANABİLECEK? 

Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar yararlanabilecekler. 

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden faydalanmayacak. 

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez yararlanabilecek. Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden yararlanabilecekler. 

Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere yardım yapılmayacak. 

1000 TL kira yardımı başvurusu nasıl yapılıyor?

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK? 

Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetki tanınacak. Destek başvurular bugün sona eriyor. Kira desteği ve hibe başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.
 

2021 kira yardımı nasıl alınır? İşte başvuru sayfası!