27 / 09 / 2023

Kentsel dönüşüm kira yardım başvurusu nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm kira yardım başvurusu nasıl yapılır?

Taşınmazı riskli ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm kapsamında alınmış mülk sahiplerine devlet bazı finansal desteklerde bulunuyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardım başvurusu nasıl yapılır?Kentsel dönüşüm kira yardım başvurusu nasıl yapılır?

Taşınmazı riskli ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm kapsamında alınmış mülk sahiplerine devlet bazı finansal desteklerde bulunuyor. Bu desteklerin başında kira yardımı geliyor.


Bakanlık Lisanslı kuruluşça hazırlanmış Raporu Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra Binanızdaki mülk sahipleri kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabiliyor. Riski yapılardaki kiracılar geri ödemesiz taşınmaz yardımı alabiliyor. 


Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılıyor. 


Kentsel dönüşüm kira yardım başvurusu...

Uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu belgesine istinaden ilgili kuruma,


Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu belgesine istinaden Müdürlüğe yapılıyor. İl Müdürlüğü talebi Bakanlığa iletiyor.


Kentsel dönüşüm kira yardım dilekçesi!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com

Geri Dön