Kiracı evini başkasına devredebilir mi?

Kiracı evini başkasına devredebilir mi? Kiracı evini başkasına devredebilir mi?

Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe neden olmadığı sürece ev sahibinin onayıyla kiralananı kısmen başkasına kiraya verilebiliyor veya kullanım hakkını başkasına devredebiliyor.


Türk Borçlar Kanunu kapsamında kiracı ve ev sahibi hakları belirlendi. Kanun kapsamında borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri ve alacağın devri açıklandı.

Birçok ev sahibi ve kiracı kiralananın başkasına devredip devredilemeyeceğini merak ediyor. Peki kiracı, kirada oturdupu evin kullanım hakkını başkasına devredebilir mi?

Türk Borçlar Kanunu'nun 322 ve 323 maddelerine göre; kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebilir ya da kullanım hakkını başkasına devredebiliyor. Ancak kiracının konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenden izin alması gerekiyor. 

''MADDE 322- Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.

Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.

Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.''

''MADDE 323- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.

Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.

İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.''

Kira sözleşmesi yaparken dikkat!