Kiracının önalım hakkı var mı?

Kiracının önalım hakkı var mı? Kiracının önalım hakkı var mı?

Gayrimenkulün kirada olması tasarruf hakkını kısıtlamıyor. Mal sahibi kiraya verdiği ev veya işyerini satışa çıkarabiliyor. Peki, bu satışta kiracının önalım hakkı var mı? İşte yanıtı..


Kiracının önalım hakkı var mı?

Mal sahibi kiraya verdiği ev veya işyerini satışa çıkarabiliyor. Gayrimenkulün kirada olması tasarruf hakkını kısıtlamıyor.


Peki içerisinde kiracı varken yapılan gayrimenkul satışlarında kiracının önalım hakkı var mı?


Yasal olarak önalım hakkı ya kanundan ya da sözleşmeden doğuyor. Bu iki durumun da mevcut olmaması halinde kiracı önalım hakkı kullanamıyor..


Kanuni önalım hakkı..

Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.


Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir.

Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir.


Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer.


Sözleşmeden doğan önalım hakkı..

Tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı, şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. 


Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınır.


Şerhin etkisi her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer.


Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır.Kira sözleşmesi kanunu 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com