Kiralarını ödeyemeyen işletmelere destek!

Kiralarını ödeyemeyen işletmelere destek! Kiralarını ödeyemeyen işletmelere destek!

Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun ile çatılı iş yerinde kiracı olan esnafların, kiraya verenin yazılı rızası olmadan, kira sözleşmesine ortak alabilmesi veya kira ilişkisini başkasına devredebilmesi planlanıyor.Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, Covid-19 ile mücadele sürecinde kiralarını ödeyemeyen işletmelere destek kapsamında esnaf meslek kollarına kayıtlı bulunan ve çatılı iş yerinde kiracı olan esnafların, kiraya verenin yazılı rızası olmadan, kira sözleşmesine ortak alabilmesi veya kira ilişkisini başkasına devredebilmesi planlanıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kiralarını ödeyemeyen işletmelere destekler peş peşe geliyor...

Kiracı esnaflar sözleşmelere ortak olacak

Yeni teklif ile Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen esnaf meslek kollarına dâhil olan ve çatılı işyerinde kiracı olan esnafların kiraya verenin yazılı rızası olmadan, kira sözleşmesine ortak olacak.

Kiralar devredilebilecek

Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile kiracı konumunda bulunan esnafların kira ilişkisini başkasına devredebilmesinin önü açılıyor.  

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1. Covid-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin ekonomik hayata etkilerini azaltma ve yeni normal sürecinde birikmiş kiralarını ödeyemeyen işletmelere destek kapsamında Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf meslek kollarına dâhil olan ve çatılı işyerinde kiracı olan esnafların kiraya verenin yazılı rızası olmadan, kira sözleşmesine ortak alabilmesi veya kira ilişkisini başkasına devredebilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 2. Yürürlük maddesidir. 

MADDE 3. Yürütme maddesidir. 

Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!