Kirayı ödemeyen kiracı tahliye edilebilir mi?

Kirayı ödemeyen kiracı tahliye edilebilir mi?Posta yazarı Tamer Heper, "Annem ve bana bir bina miras kaldı. Biz kiraya verdik. Kiracı kiraları ödemiyor. Bir alt kattaki kiracıya sorduk, yurt dışına gittiğini söyledi. Birikmiş epey kirası var. Tahliyesi konusunda nasıl işlem başlatabiliriz?" sorusunu cevapladı.


Posta yazarı Tamer Heper, "Annem ve bana bir bina miras kaldı. Biz de bu yeri kiraya verdik. Ancak kiracı kiraları ödemiyor. Bir alt kattaki kiracıya sorduk, yurtdışına gittiğini söyledi. Birikmiş epey kirası var. Tahliyesi konusunda nasıl işlem başlatabiliriz? Alamadığımız kiralar için vergi verecek miyiz?" sorusunu yanıtladı. İşte Heper'in o yazısı...

Annem ve bana bir bina miras kaldı. Biz de bu yeri kiraya verdik. Ancak kiracı kiraları ödemiyor. Bir alt kattaki kiracıya sorduk, yurtdışına gittiğini söyledi. Birikmiş epey kirası var. Tahliyesi konusunda nasıl işlem başlatabiliriz? Alamadığımız kiralar için vergi verecek miyiz? l H.M.

***

Kirayı ödemeyen kiracı tahliye edilebilir mi?

Bir konut kiraya verildiğinde kira geliri vergiye tabi tutulur. Bu sebeple kira geliri için beyanname hazırlanır ve buna göre de kademeli hesaplanan bir vergi ödemesi yapılır. Fakat dikkat edilirse gelirin beyanını söz konusu. Kira ödenmiyorsa bu ihtilaflı bir alacak olur. Hukuki sonuçları bulunduğu gibi mali sonuçları da mevcuttur. Alınamayan kiralar için ödenmesi gereken bir vergi de olmaz. Bu sebeple alınamayan kiralar vergilendirmede hesaplanmaz. Fakat tahliye için işlemlerin başlatılması gerekecektir.

Bunun için kiracıya ya noterden ihtarname gönderilerek kiracıya 30 gün içinde ödemeleri gerçekleştirmesi, aksi durumda tahliyesinin talep edileceği belirtilir ya da 30 günlük ödeme emri göndermek kaydı ile icra takibi yürürlüğe konur. Yine 30 gün içinde ödemeler gerçekleşmezse bu halde tahliyesi talepli davaya başvurulur. 

Kirayı ödemeyen kiracıya icra takibi başlatılabilir mi?