Kirayı geciktiren kiracı tahliye edilebilir mi?

Kirayı geciktiren kiracı tahliye edilebilir mi?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde kiracının kirayı geç ödemesinin tahliye nedeni olup olmadığını kaleme aldı. Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde kiracının kirayı geç ödemesinin tahliye nedeni olup olmadığını yazdı. Tamer Heper'e bir okuyucusu "Kiracı kira bedelini hep geciktirerek ödüyor. Bir ay zamanında yatırıyorsa, 2-3 üç ay zamanını geçiriyor. Yani 5 gün veya bir hafta geç ödüyor. Bu geç ödeme tahliye nedeni midir?" sorusunu yöneltti.

Kirayı geciktiren kiracı tahliye edilebilir mi?

İşte Tamer Heper'in yanıtı...

*****

Kira bedelleri kira sözleşmesinde yazan günlerde ödenir. Şayet kira sözleşmesinde kira ödeme tarihi açık olarak belirtilmemiş her ay peşin şartı koyulmuş ise bu halde her ayın beşinci günü akşamına kadar ödenir. Kiracı bu tarihlere uymak zorundadır. Uymadığı takdirde ne olur? Kiraya veren beşinci günün akşamına kadar bekler, ayın altısında kiracıya bir ihtar gönderme imkanına sahip olur.

Ayın altısına kadar ödeme yok ise bu tarihten itibaren kiracıya bir ihtarname göndererek kira bedelinin 30 gün içinde ödenmesini ister. 30 gün içinde de kira bedeli verilmez ise temerrüt (gecikme) nedeni ile tahliye davası açma imkanına sahip olur. Ancak 30 gün içinde kira bedeli ödenir ise temerrüt nedeni ile tahliye davası açma imkanı olmaz. Fakat, bu haklı uyarı bir kira yılı içinde iki defa tekrarlanırsa bu defa kiraya veren iki haklı ihtar nedeni ile tahliye davası açma imkanına sahip olur.

*****

Kirayı geciktiren kiracı tahliye edilebilir mi?

Okuyucum beş gün bir haftadan söz ediyor. Yani beş gün gecikme normal, bir müeyyidesi yok, müeyyide beş günün geçmesi halinde olur. Ancak burada da dikkat edilecek husus kira sözleşmesinde ödeme için belirlenmiş gün var mı yok mu hadisesi. Benim açıklamam, ‘her ay peşin’ kaydının bulunması halinde ki çok büyük çoğunlukla kira sözleşmelerinde bu kayda rastlamaktayız.

Hacizli gayrimenkul satılabilir mi?