Kırklareli Belediyesi'nden 4.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Kırklareli Belediyesi'nden 4.6 milyon TL'ye satılık arsa! Kırklareli Belediyesi'nden 4.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Kırklareli Belediyesi, yapımı devam eden Yeni Otogarın yanındaki karyakıt istasyonu olarak ayrılan arsayı ihale ile satıyor. İhale 22 Ekim'de yapılacak..


Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından yapımı devam eden Yeni Otogarın yanındaki, Mülkiyeti Belediyeye ait Kırklareli Merkez Hacızekeriya Mahallesi Dereköy Şosesi Mevkiideki akaryakıt istasyonu olarak ayrılan arsa ihale ile satışa sunuluyor. 

Toplam muhammen bedeli 4 milyon 650 bin TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 22 Ekim'de gerçekleşecek.

AKARYAKIT İSTASYONU OLARAK AYRILAN ARSA SATILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:

İdarenin:

Adresi; Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:3 MERKEZ/KIRKLARELİ

Telefon ve faks numarası: 0288 2141045-0288 2141200 ,

Elektronik Posta Adresi: malihizmetler@kirklareli.bel.tr

1- İHALENİN KONUSU ve İŞİN ADİ:

Belediyemiz tarafından yapımı devam eden Yeni Otogarın yanındaki, Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Hacızekeriya Mahallesi Dereköy Şosesi Mevkii 427 Ada 66 Parselde 29/05/2018 tarih ve 154 sayılı imar planına göre Akaryakıt İstasyonu olarak ayrılan 3.269,22 m' arsa satılacaktır. 

İşin Adı    : Kırklareli Merkez 427 Ada 66 Parseldeki Akaryakıt istasyonu olarak ayrılan arsanın satışı

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ;

ihale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulünce ihale edilecektir.

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü (darı ve Mali İşler Servisinden görebilir veya İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında satın alabilir.

4- MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : İhaleye çıkarılacak «sanın muhammen bedeli 4.650.000,00 TL olup, geçici teminatı 139.500,00-TL'.’dir. 

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

İhale 22/10/2018 Pazartesi günü saat 15.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. (İhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.)

İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14,30'a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a)    Teklif Mektubu,(Örneği şartname ekinde verilecektir)

b)    İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun almayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye gitmemiş savdır.

B)İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu tekliftir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazdır. Zarfın yapıştırılan veri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C)DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a- Teklif mektubunu içeren İç zarf

b-Şartname bedeli olan 100,00 TL'nin ödendiğine dair makbuz

c-2S86 sayılı Kanunun 6/2,maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname^ şartname eklerinde örneği mevcut) 

d-Yer görme Belgesi (şartname ekinde mevcut)

e-Nüfus cüzdan fotokopisi, (gerçek kişiler için) 

f- İkametgah belgesi (gerçek kişiler için)