Kırşehir Belediyesi İmar Komisyonu Raporu'nu kabul etti!

Kırşehir Belediyesi İmar Komisyonu Raporu'nu kabul etti!KIRŞEHİR Belediye Meclisi, aylık olağan toplantısını yaptı.Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısını 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirdi.Belediye Meclis toplantı salonunda saat 14.00’te başladı.


Haziran ayı Meclis toplantısı Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin başkanlığında yapıldı.

Açılış ve yoklama ile başlayan Haziran ayı Meclis toplantısında 10 gündem maddesi ile 4 de gündem dışı sunulan konular görüşüldü.7 Mayıs 2015 tarih ve 13 Mayıs 2015 tarihli Mart ayı 1. ve 2. Birleşim Meclis kararları okunarak, üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

İmar Komisyonu raporunu görüşerek, İmar Komisyonu’na havale edilecek talepleri de değerlendirerek oy birliği ile kabul eden Belediye Meclis üyeleri, 5 Mart 2015 Meclis kararı ile Atık Su Arıtma Tesisi’nin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne dahil edilmesi dolayısıyla daha önce Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün altında olan ödeme kalemlerinin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne aktarma ile ilgili ödenek aktarmasını da oy birliği ile kabul etti.

Kent Park içerisinde şu an her biri 12 metrekareden oluşan 8’li büfelerden 4 nolu, 4’lü büfelerden de 1, 2, 3 ve 4 nolu büfe olmak üzere toplam adet büfe bulunurken, Kırşehir İl Müftülüğü’nün Kent Park’ta Aile ve Dini rehberlik Bürosu ile Diyanet Vakfı Yayınları Satış Bürosu olarak kullanmak için 2 adet büfe tahsisi talebi görüşülerek, 1 tane ücretsiz büfenin tahsisi kabul edilmedi. Meclis üyeleri büfenin ücretli olarak tahsis edilmesi gerektiği konusunda görüş bildirirken, 5 yıl, ücretsiz olarak tahsisi 15 evet oyu ile kabul edildi.

24 Mayıs 2015 Pazar günü yapılan törenle açılışı yapılan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin işletilmesi için Otogar Yönetmeliği’ne ilaveleri madde taleplerini görüşerek, bir sonra ki Meclis toplantısında karar bağlanması oy birliği ile kabul edildi.


Kırşehir İl Özel İdaresi ile ortaklaşa yürütülerek Kırşehir’de Yeni Bir Isı Merkezi ve Meyve-Sebze Kurutma Tesisiyle Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi Projesi ile işletmeye açılan Karakurt mevkiinde bulunan ve Kırşehir Jeotermal A.Ş.’ye devredilen Karalar Köyü Meyve-Sebze Kurutma Tesisi’nin Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı’nın şehrimize katkı sunacak yeni bir marka ve ürün kazandırmak amacıyla tesislerin Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne yıllık üretilen ürün miktarının yüzde 5’inin kira bedeli olarak verilmesi karşılığında 15 yıllığına devredilmesi talebi görüşüldü. Karalar Köyü Meyve-Sebze Kurutma Tesisi’nin Kırşehir Belediyesi’ne ait kısmının işletmesini, işletmeyi genişleterek üretimi artırmak amaçlı tesis yapmak ve sözleşme sonunda bedelsiz olarak idareye teslim etmek üzere 10 yıllığına yüzde 50’si Kırşehir Belediyesi’ne ve yüzde 50’si Kırşehir İl Özel İdaresi’ne yıllık 12 bin TL kira bedeli ve üretilen kuru ürünlerin Belediye tarafından satın alınması durumunda yüzde 50 indirim uygulanması suretiyle Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bedelli devredilmesi ve protokol imzalanmasına ilişkin gündem maddesine ilişkin Meclis Başkanı Veli Şahin, “Esnaf Odaları Birliği’nin 15 yıllık süreyle yüzde 5 üretilen ürünün verilmesi karşılığında bir talebi olsa da biz buranın bu şekilde değil de, bir ücret şeklinde kiralanması ve alınacak ürünün de indirimli olarak uygulanması şeklinde teklifimizi gündeme getirdik. Süreyi de 1 yıl değil, 10 yıl olarak uygun olacağını düşünüyoruz” dedi.


Tesisin Belediye’de kalmasını öneren, ancak Belediye’de kalmayacaksa bile ihale usulü ile tesisin işletilmesi önerisinde bulunulurken, 10 yıllık süreyle yıllık 12 bin TL kira bedelli ve Belediye tarafından satın alınacak ürünlere yüzde 50 indirim uygulanmak üzere bedelli devir sözleşmesi yaparak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ne devrine ilişkin Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Sulu’ya da sözleşme yapmak üzere yetki verilmesi, 3 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.


Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında 2015 yılı Belediye bütçe gelir tarifesinde değişiklik yapılması konulu gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi kararı alınmasının ardından gündem dışı konular değerlendirildi.

Gündem dışı olarak sunulan katı atık bedeli ile eğlence vergisi ücretlerinin belirlenmesi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün yönerge değişikliği ile Jeotermal A.Ş. hat yenileme bedelinin belirlenmesi konularına ilişkin görüşmeler yapılarak, kararlar alındı.


Kırşehir Çiğdem