KİT binaları okul veya hastane olacak

KİT binaları okul veya hastane olacak

Bu hafta Meclis'e sunulacak torba kanun tasarısına KİT'lerin atıl varlıkları da eklendi. KİT'lerin kullanılmayan gayrimenkulleri kamuya devredilerek, okul veya hastane olacakHükümetin,vergi ve SSK prim borçları başta olmak üzere 300 kalemde yapılandırma öngördüğü torba kanun tasarısının kapsamı genişledi. Bu hafta Meclis'e sunulacak tasarının içine Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) atıl varlıkları da eklendi. Buna göre, KİT'lerin ellerinde bulunan ve kullanılmayan bina ve arsa gibi gayrimenkuller kamuya devredilecek. Bu varlıklar kamunun ihtiyacına göre okul ve hastanenin yanı sıra diğer amaçlar için kullanılabilecek.

'AMAÇ KAMUYA HİZMET'
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, belediye alacaklarının da tasarı kapsamında değerlendirildiğini belirtirken, ekstra düzenlemeler yapıldığını söyledi. Hazine tarafından KİT atıl varlıklarının kamuya devri için hazırlanan düzenleme de torba kanunun içine konulacak. Hazine Müsteşarlığı'na bağlı KİT Genel Müdürlüğü yetkilileri konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı'nın kapısını çaldı. Düzenleme hakkında bilgi veren Maliye kaynakları, KİT'lerin elinde bina başta olmak üzere atıl olarak bekleyen çok sayıda varlık olduğunu belirterek, "Bu gayrimenkuller atıl olarak bekleyeceklerine kamuya hizmet edecek. Okul başta olmak üzere devletin birçok kurumunun ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olacak" dedi. Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin, gelecek yıl toplam 7 milyar 774 milyon lira yatırım yapması öngörülüyor. Bu yatırımın 347 milyon liralık bölümü, özelleştirme kapsamındaki 5 KİT tarafından gerçekleştirilecek. KİT'lerin ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na göre gelecek yıl, 22 KİT ve bağlı ortaklık, 7 milyar 428 milyon lira, özelleştirme kapsamındaki 5 KİT ise toplam 347 milyon lira tutarında yatırım yapacak.

KİT'lerin geliri artacak 7.7 milyar lira
 KİT'lerin 2011 toplam 7 milyar 774 milyon lira yatırım yapması öngörülüyor.
 Bunun 347 milyon lirası özelleştirme kapsamındaki 5 KİT tarafından gerçekleştirilecek.
 Bu kuruluşların 2011'de 982 milyon lira gelir fazlası elde edeceği öngörülüyor.
 KİT'ler 1.38 milyar lira faiz dışı fazla verecek.
 KİT'lerin 2011'de 915.8 milyon liralık temettü geliri elde edeceği hesaplanıyor.

Maliyetler azaltılacak
KİT'LERİN ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na göre, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Türkiye Vagon Sanayii, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Türkiye Şeker Fabrikaları dışındaki KİT'ler, uzun dönemli borçlanmayacak. Tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecek tedbirler alınacak. Tüm personelin kamu teşebbüsü içinde rasyonel şekilde dağıtılması ve atıl personelin eleman açığı olan diğer hizmet birimlerine kaydırılması sağlanacak.
Sabah/Hazal Ateş

Basında yer alan diğer haberler:

KİT'lerin kullanmadığı binalar okul ve hastane olacak

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasını içeren düzenlemenin kapsamı genişletildi.

Vergi ve SSK prim borçları başta olmak üzere 300 kalemde yeniden yapılandırma öngörülen tasarıya kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) atıl varlıkları da ekleniyor. Buna göre KİT'lerin ellerinde bulunan ve kullanılmayan bina ve arsa gibi gayrimenkuller okul ve hastane ihtiyaçları için değerlendirilebilecek. Hazine tarafından bütçeye eklenmesi düşünülen ancak yetiştirilemeyen düzenlemenin torba kanunun içerisine konulması planlanıyor. Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı'na bağlı KİT Genel Müdürlüğü yetkilileri Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı ile görüşmelere başladı.

Düzenleme hakkında bilgi veren Maliye kaynakları, KİT'lerin elinde atıl bekleyen çok sayıda gayrimenkul bulunduğu belirterek, "Bunlar artık kamuya hizmet edecek. Okul başta olmak üzere, devletin birçok ihtiyacının karşılanmasına vesile olacaklar." dedi.Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin, gelecek yıl toplam 7 milyar 774 milyon lira yatırım yapması öngörülüyor. Bu yatırımın 347 milyon liralık bölümü, özelleştirme kapsamındaki 5 KİT tarafından gerçekleştirilecek.

Öte yandan gelecek yıl Kamu iktisadi teşebbüslerinin 982 milyon liralık gelir fazlası vereceği öngörülüyor. Bu sebeple TKİ, TEİAŞ, Botaş, Çaykur, TCDD, Tüvasaş, Tülomsaş, DHMİ, TDİ ve Türkşeker dışındaki KİT'ler, uzun dönemli borçlanma yoluna gitmeyecek. Faiz harcamaları dikkate alınmadığında, KİT ve bağlı ortaklıklar, 1 milyar 388,2 milyon liralık faiz dışı fazla verecek. KİT ve bağlı ortaklıkların, gelecek yıl ayrıca 915,8 milyon liralık temettü geliri elde etmesi hedefleniyor. Programa göre, kamu teşebbüsleri 2011 yılı faaliyetlerini, uygulanan ekonomik politikalara uygun şekilde yürütecek. Tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecek tedbirler alınacak. Etkin insan kaynakları politikası izlenecek. Bu çerçevede, tüm personelin kamu teşebbüsü içinde rasyonel bir şekilde dağıtılması ve atıl duran personelin eleman açığı bulunan diğer hizmet birimlerine kaydırılması sağlanacak.
Zaman/Ercan Baysal