Kızılay'dan Şanlıurfa'da satılık gayrimenkul!

Kızılay'dan Şanlıurfa'da satılık gayrimenkul! Kızılay'dan Şanlıurfa'da satılık gayrimenkul!

Türk Kızılayı kurumuna ait olan Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, İpekyol (Cavsak) Mahallesinde kayıtlı olan gayrimenkulleri satıyor. Sözü edilen gayrimenkullerin ihalesi 15 Temmuz 2011 günü saat 10.00 Şanlıurfa Belediyesi Şair Nabi Kültür Merkezi Şanlıurfa'd

 Türk Kızılayı tarafından verilen ilan şöyle;

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Kurumumuza ait Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, İpekyol (Cavsak) Mahallesinde kayıtlı tapunun

 264 ada, 9 parselinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan 40 adet mesken niteliğindeki taşınmaz;

 262 ada, 15 parselinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan 8 adet mesken, 2 adet dükkan, 1 adet depo niteliğindeki taşınmaz;

 262 ada, 2 parselinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan 1 adet mesken niteliğindeki taşınmaz;

 260 ada, 12 parselinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan 10 adet mesken niteliğindeki taşınmaz;
açık arttırma usulü ihale ile satılacaktır.

İhalenin

a) Yapılacağı Yer : Şanlıurfa Belediyesi Şair Nabi Kültür Merkezi Şanlıurfa

b) İrtibat Telefonları      : 0 312 430 23 00/1403 1414 1063 1028 1007

c) İhale Tarihi ve Saati : 15/06/2011 günü saat 10:00 (15.06.2011 tarihinde yapılacak ihale için süre yeterli olmaz ise 16.06.2011 Perşembe günü aynı saat ve yerde ihaleye devam edilecektir.)

1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak açık arttırma için belirtilen gün ve saatte belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

2- Taşınmazlara ait Tapu, Muhammen Bedel ve Teminat bilgileri ve şartnameye www.kizilay.orq.tr/ihale İlanları internet adresinden ulaşılabilir, ihale şartnamesi "Sarayönü Caddesi Kızılay İş Hanı Kat:2 Şanlıurfa" adresinde bulunan Türk Kızılayı Şanlıurfa Şube Başkanlığından, "Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresinde Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğü ve Gayrimenkul İşletme Yönetimi Bölümü'nden temin edilebilir.

3- İstekliler, Muhammen Bedelin en az %5'i nispetinde geçici teminat bedelini T.C.Zİraat Bankası Kızılay Şubesi IBANTR 1400 0100 0685 3900 9026 5039 no'lu hesaba yatıracaktır.

4- Türk Kızılayı 2886 sayılı Devlet ihale Kanuna ile 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.Türk Kızılayı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

Türk Kızılayı tarafından verilen ilan

Münevver Danış/Emlakkulisi.com