07 / 07 / 2022

Koç Atık Yönetimi İnşaat Hafriyat Nakliye Temizlik Emlak Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Koç Atık Yönetimi İnşaat Hafriyat Nakliye Temizlik Emlak Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile bugün Çağrı Koç tarafından kuruldu.Koç Atık Yönetimi İnşaat Hafriyat Nakliye Temizlik Emlak Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile bugün Çağrı Koç tarafından kuruldu.

Koç Atık Yönetimi İnşaat Hafriyat Nakliye Temizlik Emlak Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
A- Atık Yönetimi 1- Evsel , endüstriyel, kimyasal atıklarla ilgili olarak çevre veya çevre etki değerlendirmesi konusunda mühendislik, müşavirlik , araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, rapor, projeler v.s. çalışmalar yapmak. Bu çalışmalar ve çalışmalar haricinde gerekli arıtma, imha ve geri dönüşüm ve filitrasyon sistemleri kurmak Sanayi tesisleri fabrikalar organize sanayi bölgeleri kamu kurumları ve diğer kurum ve kuruluşların üretim prosesleri sonucu oluşan petrol çöp kimyasal atıklar ve diğer benzeri atıkları geri kazanmak veya imha etmek , bunlar ile ilgili alt yapılar kurmak ve aktivasyonunun sağlamak. Gerek evrensel gerekse endüstriyel atıkların arıtma-yakma ve yeniden değerlendirme tesislerinde kullanılan tüm ekipmanların alım satım üretim ve montajını yapmak bilümum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamül yarı mamül ve hammaddelerinin imalatı ve ticaretini yapmak. 2- Zararlı , tehlikeli ve tıbbi atıkların toplanması , taşınması, geri kazanımı uzaklaştırılması konularında her türlü tasarım planlama ve mühendislik hizmetlerini yapmak, yaptırtmak ve bu işle ilgili her türlü ekipman ve malzemenin imal ithal alım ve satımını yapmak. B- Temizlik Hizmetleri 1-Yurtiçi ve yurtdışında kamu kurum ve kuruluşlar ile özel şahıslara ait işyerlerinin temizlik hizmetlerini yerine getirmek. 2-Şirket temizlik hizmetlerinden dolayı temizlik malzemelerinin üretimini alımını satımını pazarlamasını yapmak. 3-Sirket konusunu teşkil eden temizlik hizmetlerinden olan kentsel temizlik ve endüstriyel temizlik hizmetlerini yerine getirmek. 3-Her nevi kozmetik kimyevi temizlik ürünleri deterjan ve sabun çeşitleri vb.nin alımı-satımı ve taahhüdü. Resmi kurumlar özel ve tüzel işyerleri, siteler, sosyal tesisleri, park ve bahçeler i şehir temizliği ve hastaneler de hijyenik temizlik ve buna bağlı olarak haşerelerle mücadele ve ilaçlama işleri yapıp hizmet taahhüdünde bulunmak C- Nakliye ve taşımacılık 1- Özel ve resmi kuruluşular için yurt içi veya yurtdışı her türlü yolcu, yük veya eşya taşımacılığı işlerini yapmak D- Yemek üretim 1- Yurt içinde veya dışında , her türlü resmi veya özel kurumlara yemek üretim servis ve dağıtım hizmeleri vermek 2- Yemek hizmetleri ile ilgili her türlü alım satım ve pazarlama işlerini yapmak E- Otomasyon 1-Otomasyon ( bilgisayar kullanma hizmetleri ) işleri ile ilgili bütün resmi ve özel işyerlerine ait olan ihalelere katılmak. 2-Sirket her türlü bilgisayar yazılımının üretimi ile sunum, animasyon, simülasyon gibi çoklu ortam ürünlerinin hazırlanması alım satımını ve pazarlamasını yapabilir. 3-Sirke her türlü ve her marka bilgisayar, bilgisayar yan donanımı tüketim malzemeleri ve yedek parçalarının üretimi, alımı satımı, pazarlanması yapabilir ve bu amaçla işyeri açabilir. 4-Sirket eğitim amaçlı her türlü yazılım ve donanım üretimini yapabilir, ihalelere katılmak devralmak devretmek her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunabilir ve dershaneler açabilir. 5-Resmi kurum ve kuruluşlar ile özel şahıslara ait makine bakım ve destek hizmetlerini ilgilendiren ihalelere katılmak F- Peyzaj 1-Şirket konusunu teşkil eden çevre düzenleme hizmetlerini yerine getirmek. 2-Çevre düzenleme ile ilgili malzemelerin üretimini , alımını satımını pazarlamanı yapmak. G- Turizm 1-Yurtıcınde ve yurtdışında yasal mevzuata uygun olarak gerekli izinleri almak ve gerekli şartları sağlamak kaydıyla turistik işletmeler kurmak, işletmek, ortak olmak 2- Turizm ile ilgili makine teçhizat ve sarf malzemelerinin alımını satımını, imalatını ve ithal ve ihracı ile pazarlamasını yapmak; gerektiğinde tesis kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak H- İnşaat Hafriyat Emlak 1-Yurtiçinde ve yurtdışında özel şahıslar ve şirketler ile resmi dairelere inşaat ve elektrik taahhüt işlerinden olan konut, site, fabrika, okul, hastane, işyerleri sosyal tesisler, tatil köyleri, villalar, otel, motel, her türlü ulaştırma ve gezi araçlarının servis bakım yerleri, dini yapılar, yol, kanal, kanalizasyon arıtma tesisleri, liman baraj, tünel, enerji nakil tesisi ve hafriyat ve alt yapı işleri ulaştırma hizmetleri inşaat, hafriyat, tadilat, dekorasyon ve taahhüt işleri yapmak ve bunlara ait her türlü taşeronluk işleri yapmak. 2-Şirket her türlü inşaat malzemelerin, alımı, satımı üretimi ve pazarlamasını yapmak. 3-Her türlü resmi ve özel inşaat müteahhitliğini yapmak, inşaat malzemelerinin ticaretini yapmak, taahhütlerde bulunmak, karne kiralamak, şirket adına karına almak, yurtdışında ve yurtdışında ihalelere girip taahhütlerde bulunmak inşaatla ilgili iş makineleri ile araç ve gereçleri satın almak, ithal ve ihraç etmek, kiralamak veya elde mevcut iş makinaları ile araç ve teçhizatı kiraya vermek, satmak, konkasör şantiyeleri kurmak mucur ve mozaik imalatı ve ticareti yapmak. Konusu ile ilgili ihalelere girmek alınan ihaleleri devretmek veya yapılacak işleri taşeron firmalara yaptırmak veya taşeron firma olarak iş yapmak. 4-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak 5-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.