Çukurova Balkon

Koç Demir İnşaat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Koç Demir İnşaat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Koç Demir İnşaat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Koç Demir İnşaat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Can Mert tarafından 100 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Bakırköy, Zuhurat Baba Mahallesi, İncirli Caddesi'nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Koç Demir İnşaat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Can Mert tarafından 100 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Bakırköy, Zuhurat Baba Mahallesi, İncirli Caddesi'nde kuruldu.


Koç Demir İnşaat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- İNŞAAT a) İnşaat taahhüt ve   müteahhitlik  işleri,  yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.   b)Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu liman binaları, beton, asfalt, karayolu liman binaları, iş hanları ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kırtasiye demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, Pazar işyeri, otel, model, villa, pansiyon, hastane cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim  merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. c) Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.d) Kat karşılığı mesken ve işyeri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.   e)  Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,   f)Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. g) Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini onarım değişim ve  restorasyon  işlerini  yapmak, yaptırmak, şirket iştigal konusuyla bağlı olmaksızın veya amaç konu ve faaliyetini gerçekleşebilmek için her türlü gayrimenkul satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, gayrimenkulleri gerekirse tüm şerhleriyle birlikte de satın alabilir. Kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fekedebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, velhasıl gayrimenkuller üzerinde her çeşit iltizam ve tasarruf muamelelerde bulunabilir. Bunları devir ve ferağ edebilir ve bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyelere  bila  bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana yol terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Şirketin veya sermaye sermayesine veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerine leh ve alhte her türlü ipotek sair gayrimenkul ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakları tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, şirketin veya sermayesine veya yönetimine iştirak ettiği şirketin borçlarının temini veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için şirket menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehini, intifa, sükna, hakkı ve her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan haklarını veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkul  üzerine tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Kendisi ve üçüncü şahısların leh ve aleyhine: ipotek menkul rehini, işletme rehini, kefalet, banka garantisi şeklinde ayni veya şahsi her nevi teminatı alabilir, verebilir, kefaleti alabilir, verebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemi yapabilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir. Üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehin edebilir, üçüncü şahısların lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirketin veya sermayesine veya yönetimine iştirak ettiği şirketin borçlarının ve alacaklarının temini Medeni Kanun hükümleri gereğine ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarruf işlemler yapabilir. 


Koç Demir İnşaat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Bakırköy, Zuhurat Baba Mahallesi, İncirli Caddesi, Yıldız Sitesi Kat: 4 101/38