Çukurova Balkon

Kocaeli Dilovası Liman Alanı imar planı askıya çıktı!

Kocaeli Dilovası Liman Alanı imar planı askıya çıktı! Kocaeli Dilovası Liman Alanı imar planı askıya çıktı!

Kocaeli Dilovası liman alanı kıyı kesiminde G23A21C1C ve G23A21C1C paftalarını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu bugün askıya çıkarıldı. Planlar 30 gün boyunca askıda kalacak...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Dilovası Liman Alanı imar planı ile ilgili açıklama; 


  Bakanlığımızın ilgi yazısında 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca incelenmek ve onaylanmak üzere  Bakanlığımıza sunulmuş olan ,şekil eksikliği nedeniyle Danıştay 6.Dairesinin 23 Ocak 2014 gün ve E:2012/1190 Esas nolu kararıyla yürütmesi durdurulan Bakanlığımızca 09 Haziran 2011 tarihinde onaylanan imar planına ilişkin Dilovası Belediye Başkanlığınca, Belediye Meclis Kararı alınması Danıştay  6. Dairesinin 23 Ocak 2014 gün ve E:2012/1190 Esas nolu kararında belirtilen eksikliklerin Dilovası Belediye Başkanlığınca tamamlanması ve yürütmeyi durdurma gerekçesi olan şekil  eksikliğinin  giderilmiş  olması nedeniyle ,yürütmesi durdurulan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı  yeniden 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile  3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca onaylanması nedeni ile    1 ay süreyle onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar   planı ve plan açıklama raporunun askı işlemlerinin yapılması istenmekte ve varsa plana karşı itirazların Bakanlığımıza gönderilmesi istenmektedir.


      Buna göre, Bakanlığımızca onaylanmış Dilovası ilçesi, Dilovası liman alanı  kıyı kesiminde  G23A21C1C ve G23A21C1C  paftalarını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar   planı ve plan açıklama raporu 09 Eylül 2014 tarihinden itibaren  1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğü, Valilik Binası Kat:2, 132 nolu odada ve Web sayfamızda askıya çıkmıştır. İlan olunur.