Kocaeli Gebze'de icradan 984 bin TL'ye 3 katlı bina!

Kocaeli Gebze'de icradan 984 bin TL'ye 3 katlı bina!Gebze 2. İcra Müdürlüğü, Kocaeli ili Gebze ilçesi 2. Bölge, Güzeller mahallesindeki 3 katlı binayı 984 bin 487,03 TL'den satışa çıkardı. Satış, 20 Mart 2012 Salı günü 11:00-11:10 saatleri arasında gerçekleştirilecek


Verilen ilan şöyle;

 

GEBZE 2. İCRA MUDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI    DOSYA NO: 2010/2640 TAL. Örnek No: 27   GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI: Kocaeli ili, Gebze ilçesi, 2. Bölge, Güzeller Man., 52 Pafta, 671 Ada, 15 Parselde kayıtlı 4 katlı apartman ve arsası niteliğindeki taşınmaz. GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU: Dosyasında bulunan ve Gebze Belediyesi Başkanlığı'ndan alınan imar paftasında söz konusu parselin Bitişik Nizam, 4 Kat, H: 12,50 m olduğu görülmüştür. GAYRİMENKULUN HALİ HAZIR DURUMU VE EVSAFI: Satışa konu taşınmaz şehir merkezinde Güzeller Mahallesi, 1233 Sokak, bina kapı numarası 16'dır. Parsel üzerinde Bodrum kat + zemin kat + üç normal katlı yeni yapılmış yapı bulunmaktadır. Zeminde üç adet işyeri olan binanın dış doğramaları pvc ısı camlı ve doğalgaz bağlanmış olduğu görülmüştür. Bina zeminde 232,00 m2 büyüklükte olup üst kattaki çıkmalarla beraber toplam inşaat alanı 954,00 m2'dir. Binanın bulunduğu mevkide yoğun işyeri ve konut türü yapılaşmalar bulunmaktadır. Tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Alım satım kabiliyeti yüksek parseldir. GAYRİMENKULUN KIYMETİ: 981.487,03-TL (Gebze icra Hukuk Mahkemesi 2010/986 Es. sayılı dosyasından kesinleşen değerdir.)   SATIŞ ŞARTLARI: 1-) 1. Satış 20/03/2012 günü 11:00 -11:10'a kadar Gebze Adliyesi 7 kat 2. icra Müdürlüğü koridorunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla, 2. Satış 30/03/2012 günü 11:00-11:10'a kadar Gebze Adliyesi 7. kat 2. icra Müdürlüğü koridorunda ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 40'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklar var ise alacakları toplamını ve satış masraflarını ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış düşecektir.   2-) Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında nakdi "TL"sı veya bu. miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale kararı Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Tapu harcının 1/2'si ve tahliye masrafları alıcıya ait olup, tapu harcının 1/2'si, tellaliye ve birikmiş vergiler resmi satış bedelinden ödenir.   3-) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.   4-) İhaleye katılıp, daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.   5-) Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.   6-) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıdaki dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları İİK. 127. maddesi uyarınca tapuda kayıtlı olmayan ilgililere bu ilanın tebligat yerine geçeceği ilân olunur.   (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de ahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 www.bik.gov.tr  B:9289  İlan için tıklayın!