Kocaeli Palmiye evlerinde icradan 600 bin TL'ye satılık konutlar!

 Kocaeli Palmiye evlerinde icradan 600 bin TL'ye satılık konutlar! Kocaeli Palmiye evlerinde icradan 600 bin TL'ye satılık konutlar!

Kocaeli 2. İcra Müdürlüğü, Kartepe Palmiye evlerinde bulunan 4 konutu toplam bedeli olan 600 bin TL'ye satacak. Satışlar, 31 Temmuz Salı günü 10:00-10:55 saatleri arasın yapılacak


İlan şöyle;T.C. MERKEZ/KOCAELİ 2. İCRA DAİRESİ

2012/157 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:


Taşınmazların Bilgileri: Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Suadiye Mah. 3 cilt, 200 sayfa, 3202 parselde kayıtlı, 38/1520 arsa paylı, mesken-Tripleks nitelikli taşınmaz, Kartepe Suadiye Orta Mah, sınırları içinde, İzmit-Suadiye yolu üzerinde, Balaban sapağına varmadan ana yolun doğusunda kalmakta, Çepni Caddesi Palmiye Evleri No:200 Suadiye/ Kartepe Kocaeli adresindedir.


Taşınmazın Özellikleri: Parsel üzerinde 17 adet ikiz, 3 adet ayrık nizam şeklinde yapılmış tripleks meskenler bulunmaktadır. Söz konusu A Blok 1 ve 2, C Blok 5 ve Ç Blok 8 bağımsız bölüm nolu tripleks meskenler sitenin kuzey kısmında yer almaktadır. Betonarme-karkas yapı sistemi ile yapılan meskenler üç yöne cephelidir. Taşınmazların zemin katında salon,+mutfak+antre+wc+şömine+salon önü teras, 1. Katta 3 oda +banyo+balkon, çatı arası katında y.oda.banyo+teras şeklinde kullanım alanı toplam 175,00’er m2, net kullanım alanı 136,00’şer m2 ‘dir. Meskenlerin kapı ve pencere doğramaları ahşap, yaşam mahallerinin yer döşemeleri odalarda laminat parke, ıslak hacimlerde, mutfak ve salonlarda kalebodur ile kaplıdır. Isıtma sistemi doğalgaz kombili olup, site etrafı bahçe duvarı ile çevrili, giriş çıkış özel güvenlik sistemi ile sağlanmaktadır. Çevre düzenlemesi yapılı olup tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.


Taşınmazların imar Durumları: İlgili belediyesinden alınan 21111/2011 tarih ve 6151 sayılı imar durumunda parselin 1/15000 ölçekli Nazım imar planında 'Konut Gelişme Alanında’ kaldıktan anlaşılmakta ayrıca; değerlendirme yapılırken Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 2011 yılı yapı yaklaşık mabetleri hakkında tebliğine göre (III) sınıf (B)grubu yapı olarak değerlendiriştir.


Taktir Olunan Kıymetleri : Yukarıda özellikleri yazılı 1,2,5 ve 8 nolu bağımsız bölümlerin muhammen kıymetleri ayrı ayrı belirlenmiş olup her bağımsız bölüm aynı şartname ile satılacaktır.

A Blok Zemint 1+Çatı katı 1 Nolu Tribleks Mesken:150.000,001 (Yüzelbintürklirası) %1 KDV alıcıya ait.

A BlokZemin+1+ Çatı katı 2 NoluTıibleks Mesken:150.000,001 (Yüzelbintürklirası) %1 KDV alıcıya ait.

C Blok Zemin* 1+ Çatı katı 5 Nolu Tribleks Mesken:150,000,00 (Yüzelbintürklirası) %1 KDV alıcıya ait.

Ç Blok Zemin* 1+Çatı katı 8 Nolu Tribleks Mesken:150.000,00 (Yüzelbintürklirası) %1 KDV alıcıya ait.


1. Satış Günü: A Blok Zemin+1+ Çatı katı 1 Nolu Tribleks Mesken: 31/07/2012 günü 

saat: 10:00-10:10 arasında

1. Satış Günü: A Blok Zemin+1+ Çatı katı 2 Nolu Tribleks Mesken: 31/07/2012 günü 

saat: 10:15-10:25 arasına

1. Satış Günü: C Blok Zemin* 1+ Çatı katı 5Nolu Tribleks Mesken: 31/07/2012 günü 

saat: 10:30-10:40 arasında.

1. Satış Günü: ç Blok Zemin*1+Çatı katı 8 Nolu Tribleks Mesken: 31/07/2012 günü 

saat:10:45-10:55 arasında.


2. Satış Günü: A Blok Zemin* 1+Çatı katı 1 Nolu Tribleks Mesken: 10/08/2012 günü 

saat:10:00-10:10 arasında.

2. Satış Günü: A Blok Zemin* 1+ Çatı katı 2 Nolu Tribleks Mesken: 10/08/2012 günü 

saat:10:15-10:25 arasında.

2. Satış Günü: C Blok Zemin* 1+ Çatı katı 5 Nolu Tribleks Mesken: 10/08/2012 günü

 saat:10:30-10:40 arasında.

2. Satış Günü: Ç Blok Zemin* 1* Çatı katı 8 Nolu Tribleks Mesken: 10/08/2012 günü 

saat:10:45-10:55 arasında.


Yukarda özelikleri yazılı taşınmazlar bir borç nedeni ile açık arttırma sureliyle satılacaktır.


Satış Şartları:


1-Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Karabaş Malı. Hafız Binbaşı Cad. Adalet Sarayı 1. Kat 2. icra Müdürlüğü İzmit/Kocaeli’de açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaca* mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kira şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40‘ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamında fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masrafta geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.


2-Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu 1/2 tapu hara ve masrafları, KDV ataya aittir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialar dayanağı belgeler ile on beş gün iple dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşırlar hariç bırakılacaktır.


4-ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fek, varsa öncellikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya 3r örneği gönderilebilir. Tebliğ yapılamayan ilgililere iş bu ilanın tebliğ hükmünde sayılacağı


6-Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/157 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/06/2012

(ic.ifX.126K*) ilgiler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.Yönetmelik Örnek No :27

(Basın No: 39039 İlan için tıklayın