Kocaeli Körfez Belediyesi'nden satılık 11 gayrimenkul!

Kocaeli Körfez Belediyesi'nden satılık 11 gayrimenkul! Kocaeli Körfez Belediyesi'nden satılık 11 gayrimenkul!

Kocaeli Körfez Belediye Başkanlığı, Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Esentepe, Atalar, Hacıosman, Güney, Kışladüzü, Çamlıtepe ve Yukarı Hereke Mahalleleri'nde yer alan 11 gayrimenkulü satışa sunuyor

Kocaeli Körfez Belediye Başkanlığı tarafından verilen ilan şu şekilde;

KOCAELİ KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait aşağıda belirtilen parseller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulü ile satılacaktır. İhale Belediye Encümeni toplantı odasında 15/06/2011 Çarşamba günü, saat 14.00'da yapılacak olup parseller ayrı ayrı satılacaktır.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminat makbuzları ile ihaleye katılabilmek için gerekli tüm evraklarını, ihale günü saat 12:00'a kadar Belediye İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şefliği'ne teslim etmeleri gerekmekte olup, ihale şartnamesi 50TL karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şefliği'nden temin edilebilir.

İhaleye katılabilmek için;
a-İkametgah belgesi(resimli) .
b-NUfus cüzdanı suteti(resimli)
c-Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz
d-Şirketler,Ticaret odası faaliyet belgesi,İmza sirküleri,Yetki belgesini ibraz etmek zorundadır.
e-İhaleye vekaleten katılınılıyorsa vekaletname (noterden)
f- İstenen belgelerin aslı veya noterden onaylı suretleri kabul edilecektir
g-Belediye Gelir Şefliği'nden borcu yoktur yazısı
Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.
İlanen duyurulur.

 

S. NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

MİKTARI

0»2)

*NlTELlĞİ

Muhammen B«fel(TL/M2) '

. Geçici

TerainatTL/M2

1

ESENTEPE

678

4

246

KONUT

55.350,00

1.660,50

2

ATALAR

993

1

219

KONUT

38.325,00

1.149,75

3

ATALAR

718

10

113

TİCARET

39.550,00

1.186,50

4

HACİOSMAN

229

13

170

TİCARET

93.500,00

2.805,00

5

GÜNEY

76

23

159

KONUT

39.750,00

1.192,50

6

KIŞLADOZC

 

4944

499

KONUT

87.325,00

2.619,75

7

ÇAMLITEPE

387

47

1650,92

SOSYO

KÜLT.TES.

61.084,04

1.832,52

8

YUKARİ HEREKE

 

5038

319

SOSYO

KÜLT.TES.

3.190.00

95,70

9

YUKARI HEREKE

 

5039

350

SOSYO

KÜLT.TES.

3.500,00

105,00

10

YUKARI HEREKE

 

5040

365

SOSYO

KÜLT.TES.

4.015,00

120,45

11

YUKARİ HEREKE

 

5041

332

SOSYO KÜLT.TES.

3.652,00

109,56

 


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com