Kocaeli Körfez'de 5.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Kocaeli Körfez'de 5.5 milyon TL'ye satılık arsa! Kocaeli Körfez'de 5.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Kocaeli İli Körfez İlçesi Güney Mahallesi'nde yer alan imar durumu sanayi olan arsa 5 milyon 590 bin 665 TL bedel ile satışa çıkarıldı. Kocaeli İli Körfez İlçesi Güney Mahallesi'nde yer alan imar durumu sanayi olan arsa 5 milyon 590 bin 665 TL bedel ile satışa sunuldu. 

 

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen ( İhale Komisyonu ) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.

 


GEREKLİ BELGELER                    
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler    Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.    

İhale Şartname bedeline ait makbuz    

Teklif Mektubunu havi iç zarf. ( Mektup imzalı ve kaşeli olacak)    

İkametgâh    
İsteklilier adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirküleri.    

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi    

Nüfus Cüzdanı Sureti.    

Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)    

Ortak gişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.    

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 07.11.2017 Tarih, saat 15:00’ a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.


İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 07.11.2017 Tarih, saat 15:00' a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 250.00 TL. Karşılığında, Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü' nden temin edilir.


Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı peşin olmakla birlikte alıcı talep ettiği takdirde, 1/2 oranı peşinat olarak alınmak şartıyla, kalan 1/2 oranındaki bedel, sözleşme tarihinden itibaren 1 ay sonra başlamak kaydıyla, yasal faiziyle birlikte 6(Altı) eşit aylık taksitle ödenmesi gerekmektedir.


İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.