Kocaeli Körfez'de 65.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Kocaeli Körfez'de 65.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!Kocaeli İli Körfez İlçesi Güney Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 65 milyon 307 bin 200 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.Kocaeli İli Körfez İlçesi Güney Mahallesi'nde bulunan arsa vasıflı gayrimenkul 65 milyon 307 bin 200 TL bedel ile icradan satılıyor. Satışa konu olan gayrimenkulün ilk ihale tarihi 6 Nisan 2018 olarak belirlendi.

 

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz mahallen Kocaeli İli Körfez İlçesi Güney Mahallesi'nde olup bu mahallenin tam orta bölümünde konumlanmıştır. Parsel kuzey doğuda Adalet sokak, kuzey batıda 1433 ada 20 parsel, güney batı ve güney doğuda nizam sokak ile çevrilmiştir. İmar parseli olmakla birlikte yol, su, elektirik, telefon ve kanalizasyon gibi hertürlü belediye ve diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.Ulaşım imkanları çok iyi olup, Cumhuriyet Bulvarına 130 m mesafededir. D100 kararyolu ve oradan TEM Anadolu Otoyoluna Cumhuriyet Bulvarından direk ulaşılmaktadır. . Zemini inşaat yapmaya elverişlidir.1/1000 Ölçekli Uygulama Planı bulunduğundan "Arsa" vasfındadır. Satışa konu taşınmaz, 23.324,00 m2 olup mevcut durumda konteyner deposu ve Tır Garajı olarak kullanılmaktadır. Parsel sanayi alanında kalmaktadır ve sanayi arsasıdır. Parsel çevresi istinad duvarı ile çevrilmiştir. Parsel üzerinde mıcır dökülerek dağıtılmış ve düzleştirilmiştir. Bu parsel üzerinde herhangi bir yapı veya inşaat faaliyeti bulunmamaktadır. Satışa konu taşınmaz için 11.06.2014 tarih ve 424/54 sayılı 5 adet ruhsat düzenlenmiştir.

 

Kıymeti : 65.307.200,00 TL
1. Satış Günü : 06/04/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 03/05/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Körfez İcra Müdürlüğü Körfez Kocaeli

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1028 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.