04 / 12 / 2022

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattının ihalesi iptal edildi!

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattının ihalesi iptal edildi!

MET-GÜN’ün patronu Metin Güneş’e ait EZE İnşaat Anonim Şirketi’nin aldığı “Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı yapım işi” ihalesi iptal edildi.MET-GÜN’ün patronu Metin Güneş’e ait EZE İnşaat Anonim Şirketi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan aldığı “Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı yapım işi”nin ihalesi iptal edildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; yargıya taşınan ihale sürecindeki usulsüzlükler tek tek belirlendi. İhalenin doğal afet gibi durumlarda kullanılan Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesine göre pazarlık usulü yapılmasını hukuka uygun bulmayan  Ankara  3. İdare Mahkemesi ihale sürecinde ‘kamu yararı’nın dikkate alarak hareket edilmediğini belirledi ve ihaleyi iptal etti. Kısa süre önce tekrar gündeme gelen Metin Güneş “inşaat işlerini bıraktım” demişti. 

Ulaştırma ve Alt-yapı Bakanlığı tarafından 17 Eylül 2020 tarihinde 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Yapım İşi ihalesi yapıldı. İhalenin yaklaşık maliyeti 323 milyon 491 bin 722 TL, işin süresi ise 730 gün olarak belirlenmişti. Söz konusu ihaleye 4 istekli davet edildi. İhaleyi EZE İnşaat Anonim Şirketi 284 milyon TL bedelle aldı. 

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattının ihalesi iptal edildi!

İHALE DAVALIK OLDU

Güneş Asfalt Ticaret ve Sanayi Şirketi Körfez Şubesi çeşitli sebeplerle ihalenin iptali talebiyle dava açtı. Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde görülen davaya savunma veren bakanlık yapım tekniği yönüyle işin özel beceri gerektirdiğini ve en avantajlı teklif sahibi firma ile 30 Ekim 2020 tarihinde sözleşme imzalanarak yer tesliminin yapıldığını belirtti. 

‘YETKİN SINIRSIZ DEĞİL’

Mahkemenin ihale sürecine ilişkin yaptığı tespitler özetle şu şekilde: 

İhalede pazarlık usulünün uygulanabilmesi için işin bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Söz konusu ihalenin ise süresi 730 gün. Yani işin süresi pazarlık maddesinin şartlarına uymuyor. Mahkeme bu süreyi göz önünde bulundurarak ihalenin pazarlık usulü ile yapılmasında hukuka uyarlılık bulmadı. 

Mahkeme dava sürecinde ihaleye davet edilen firmaların hangi hususlarda yeterliliği sağladığını da sordu ve tüm belgeleri istedi ancak mahkemeye sadece davetli firmaların listesi gönderildi. Firmaların hangi hususlarda yeterlilik sağlandığına ilişkin bilgi ve belgeler gönderilmedi. Mahkeme kararında bakanlığa pazarlık ihalelerine davet edilecekleri belirleme konusunda idarelerin sınırsız takdir yetkisinin olmadığını ve bu yetkinin kamu yararı doğrultusunda kullanılması gerektiğini anımsattı. Ayrıca mahkeme firmaların yeterliliğine ilişkin bir bilgi ve belge sunulmaması sonucu “kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığı ile herhangi bir yeterlilik kriteri saptanmadan firmaların ihaleye davet edildiği” sonucuna vardı. 

‘DENEYİM BELGESİ YOK’

Kararda yer alan bir başka çarpıcı detay ise Eze İnşaat Anonim şirketinin yeterlilik bilgileri incelemesinde tespit edildi. Kayıtlarda şirket iş deneyim belgesinin İBB Makine İkmal Şube Müdürlüğü’nün Asfalt Kaplama yapılması işinden ibaret olduğu belirlendi. Mahkeme bu durumla ilgili “tramvay hattı yapım işi ve benzeri iş kapsamında bulunan işlerle ilgili iş deneyim belgesinin bulunmadığı anlaşılmaktadır” dedi.  

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattının ihalesi iptal edildi!

SONUNDA İPTAL EDİLDİ

Sonuç olarak mahkeme "ihaleye davet edilen firmaların yeterlilik kriterlerini sağlamadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda hareket edilmediği, ihaleye davet edilen firmaların iş deneyim belgelerinin iş tanımına uymadığı ve yeterli olmadığı, dava konusu ihalede hukuka uyarlık bulunmadığı" kararına vardı. İhalenin pazarlık usulü ile yapılmasını da hukuksuz bulan mahkeme ihaleyi 29 Aralık 2020 tarihinde oybirliğiyle iptal etti.

Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı'nda çalışmalar başlıyor!
Geri Dön