Konak Tramvayı Projesi yeniden revize edilecek!

Konak Tramvayı Projesi yeniden revize edilecek!

Alsancak Şehit Fethi Bey Caddesi'nde kaldırımların inşası süren Konak Tramvayı hattına uygun hale getirilmesi için yapılan düzenlemeye itiraz eden esnaf, mahkeme tarafından haklı bulundu.


Konak Tramvayı Projesi nedeniyle işyerinin önündeki kaldırımın daraltılıp, yükseltildiği için mağdur olduğunu öne süren Murat Ergenç, açtığı davayla uygulamayı iptal ettirmeyi başardı. Mahkeme, düzenlemenin Büyükşehir'in, şehircilik ve kentsel tasarım ilkelerine uygun olmadığına karar verdi.  İzmir  Büyükşehir Belediyesi, "Konak, Gazi Bulvarı- Gaziosmanpaşa Bulvarı arası Yol ve Tretuvar Düzenleme Revize Projesi" yaptı. Alsancak Şehit Fethi Bey Caddesi Konak tramvayı hattında kaldığı için tramvay projesine uygun düzenlemeyle uygulama tamamlandı. Ancak caddede işyeri bulunan Murat Ergenç, işyeri önündeki kaldırım uygulamasının kendisini mağdur ettiği ve bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için İzmir Büyükşehir Belediyesi aleyhine avukatı Fatih Ülkü aracılığıyla dava açtı. Büyükşehir Belediyesi ise caddenin sağ tarafında tramvay istasyonu olduğu için kaldırımın mevcut genişliğinin korunduğu savundu. Tramvayın faaliyete geçmesiyle cadde tek yönlü servis yolu olarak kullanılacağından, kaldırımın daraltılarak park alanı olarak belirlendiği ifade edildi. Mülkiyetlere dikkat edildiği, kamu yararının gözetildiği, davanın ticari kaygılarla açıldığı Büyükşehirce savunuldu. 


REVİZYONA GİDİLECEK 

İzmir 1. İdare Mahkemesi bilirkişi raporuna dayanarak "Konak, Gazi Bulvarı-Gaziosmanpaşa Bulvarı arası yol ve tretuvar düzenleme projesinin uyuşmazlık konusu alana ilişkin kısmının dayanağı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararlarına aykırı olduğu, dava konusu dükkanın Şehit Fethi Bey Caddesi cephesinde öngörülen 1.70 metre genişlikteki kaldırımın şehircilik ve tasarım ilkeleri ile planlama esasları açılarından yeterli genişlikte olmadığı, bu genişliğin sağlıklı ve güvenli yaya dolaşımı için uygun olmadığı, dükkan girişine hemzemin olabilecek şekilde bir düzenleme yapılabilecek iken, dava konusu kaldırımın uygulaması ile dükkanın tabanı arasında yaklaşık 19 santimlik bir yükseklik oluşturulmasının şehircilik ve kentsel tasarım ilkelerine, planlama esasları uygun olmadığı" kararına vardı. Mahkeme, bu gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri henüz mahkeme kararının kendilerine tebliğ edilmediğini, yargı kararına göre projenin revize edilebileceğini belirtti. 


Sabah