Konteyner ev ruhsatı nasıl alınır?

Konteyner ev ruhsatı nasıl alınır?

İmar Kanunu gereğince bir arsa üzerinde inşa edilecek yapılar için ruhsat alınması gerekiyor. Ruhsata tabi olan yapılar arasında konteynerler de bulunuyor. Peki, konteyner ev ruhsatı nasıl alınır?


Konteyner ev ruhsatı nasıl alınır?

İmar Kanunu gereğince bir arsa üzerinde inşa edilecek yapılar için ruhsat alınması gerekiyor. Ruhsata tabi olan yapılar arasında konteynerler de bulunuyor.


Peki, konteyner ev ruhsatı nasıl alınır? Konteyner ev ruhsatı almak için gerekli belgeler nelerdir? Konteyner ev ruhsatı için ne kadar harç ödemesi yapılır?


Konteyner ev ruhsatı için gerekenler:

1. Ruhsat başvuru dilekçesi.

2. Tapu.

3. İmar durumu (Belediyeden alınacak).

4. Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak).

5. Mimari proje (Oda onaylı).

6. Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.

7. Betonerme statik proje (Oda onaylı).

8. İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.

9. Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı).

10. Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.

11. Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı).

12. Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.

13. Zemin etüd raporu.

14. Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.

15. Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.

16. Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri.

17. Yapıya ilişkin bilgi formu.

18. Yapı denetim şirketi ücretinin %20'lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu.

19. Şantiye şefi sözleşmesi.


Yeni yapı ruhsatı harcı 2015..

Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler

1.1 Konut, Rezidans 1000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL

1.2 Konut, Rezidans 1.000- 10.000 m2 8 TL

1.3 Konut- Rezidans 10.000- 50.000 m2 8.5 TL

1.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 m2 9.2 TL

1.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri m2 9.7 TL

1.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000 m2' ye kadar m2 10.9 TL

1.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000-15.000 m2 12.1 TL

1.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000-50.000 m2 14.5 TL

1.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 50.000-100.000 m2 18.2 TL

1.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000 ve üzeri m2 24.2 TL

1.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) m2 3.7 TL

1.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) m2 3.7 TL

1.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m2 1.2 TL

1.14 Tarım Yapıları m2 0.7 TL


1 Yenileme - Yeniden Ruhsat Alınmasına İlişkin Ücretler

1.15 Yenileme (Yapı İnşaat Alanının beher m2 si için) m2 0.37 TL

1.16 Yeniden (Yapı İnşaat Alanının beher m2 si için) m2 0.61 TL

Ruhsat Belgesindeki Bilgi Değişikliklerine İlişkin Ücret ( Tek Ruhsattaki Bilgi

Değişikliği) adet 120 1.17 TL

Makine, Elektrik ve Isı Yalıtım Proje Değilşikliğinde Alınacak Ücretler- Proje

Değişikliği adet 120 1.18 TL


Bina ruhsatı dilekçesi!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com