Konut fiyatlarında artış eğilimi devam ediyor!

Konut fiyatlarında artış eğilimi devam ediyor! Konut fiyatlarında artış eğilimi devam ediyor!

ALB Forex Analisti Rıdvan Baştürk, Türkiye bazında bakıldığında, konut fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlerin her geçen dönem artarak devam ettiğine işaret etti.

Konut piyasasının, 250'nin üzerinde ana sektörü harekete geçirmesi itibariyle çarpan etkisinden dolayı ülke ekonomileri için oldukça önemli olduğuna işaret eden ALB Forex Analisti Rıdvan Baştürk, Türkiye bazında bakıldığında, konut fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlerin her geçen dönem artarak devam ettiğine işaret etti.  Türkiye'de konut fiyatlarının bu yılın şubat ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.57 arttığının altını çizen Baştürk, şubatta yaşanan aylık yükselişin ise yüzde 1.72 olarak gerçekleştiğini ifade etti. İSTANBUL'DA HIZLI ARTIŞ 

Konut fiyatlarındaki yükseliş il ve bölgeler bazında incelediğinde ilginç sonuçların ortaya çıktığına dikkat çeken Baştürk, şu çarpıcı tesbitte bulundu: "Bu artışı üç büyük ildeki fiyat değişimlerini inceleyerek değerlendirelim. Son açıklanan verilere göre İstanbul'da aylık bazda yüzde 2.45, Ankara'da yüzde 1.35 ve İzmir'de yüzde 1.74'lük artış görüldü.  İstanbul ve İzmir, aylık ortalama fiyat artışları açısından Türkiye ortalamasının üzerinde. Yıllık bazdaki konut fiyat artışlarını değerlendirdiğimizde ise İstanbul'da yüzde 27.74, Ankara'da yüzde 10.84 ve İzmir'de yüzde 14.33 artış söz konusu. İstanbul, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde seyretmekte iken  Ankara  ve  İzmir  ortalamanın altında kaldı. Bölgesel bazda konut fiyat artışlarına baktığımızda, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak bölgesinde yüzde 19.47'lik artış dikkat çekiyor. Bu bölgedeki fiyat artışları göçler sonrası konut talebinin artmasıyla açıklanabilir. Türkiye genelinde en düşük artış ise yüzde 4.60 ile Ağrı, Ardahan, Kars ve İğdır bölgesinde." DOĞAL TALEP FİYATI ARTIRDI 

Fiyat artışlarında etkili olan en önemli faktörlerden birinin doğal talep olduğunun altını çizen Baştürk, "Ülkelerin nüfus yapıları ve bu kapsamda gerçekleşen göç olayları ekonomik yapıları üzerinde direkt olarak etkili oluyor. Türkiye nüfusu 2010 ve 2014 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 1.3 büyüme oranı kaydederken İstanbul'daki yıllık ortalama nüfus artış oranı, bunun oldukça üzerinde gerçekleşerek yüzde 2.1 oldu.  Son yıllarda tarımın cazibesini yitirmesi ve büyük şehirlerin ekonomik yapılarının yanı sıra eğitim ve sosyal alanlarda da ilgi çekiciliğinin artması yüksek şehirleşme hızına neden oluyor.  Bu durum Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden İstanbul konut fiyat artışının sebeplerinden sadece biri. Yüksek konut fiyat artışını destekleyen birçok başka etkiden de söz etmek mümkün. Bunların en önemlileri arasında kentsel dönüşüm projeleri ile konut yenilemeleri, uzun vadeli konut kredilerinin ve düşük faizlerin alım gücünü artırması, mütekabiliyet yasası sayesinde artan yabancı talebi sayılabilir." 


Sabah Ek