Konut kredilerine sınırlama geldi mi?

Konut kredilerine sınırlama geldi mi? Konut kredilerine sınırlama geldi mi?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamaların yer aldığı bölümde düzenlemeye gitti...


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" ile "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik"lerine ilişkin hazırladığı değişiklik taslağı, kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Taslakta, konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamaların yer aldığı bölümde düzenlemeye gidildi.

Yapılan taslak değişikliğine göre, Enerji Kimlik Belgesi bulunan konutlar için kullandırılacak kredinin konut bedeline oranı, enerji performansı A sınıfı olan konutlarda yüzde 90, B sınıfı olanlar konutlarda ise yüzde 85 olabilecek. 

Taslağın uygulamaya geçirilmesi halinde, ilgili madde yönetmelikte şu şekilde yer alacak:

"Tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde 80'i aşamaz. Bu oran, Enerji Kimlik Belgesi bulunan; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde 85 olarak uygulanır. Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılması ve sınırlamada bu değerlerin kullanılması zorunludur."

Mevcut yönetmelikte, söz konusu oranlarda Enerji Kimlik Belgesi bulunan konutlara yönelik istisnai durum bulunmayıp, tüm konut türleri için üst sınır yüzde 80 olarak belirlenmiş durumda.