Konut kredisi erken ödeme cezası kalktı mı?

Konut kredisi erken ödeme cezası kalktı mı? Konut kredisi erken ödeme cezası kalktı mı?

"Erken ödeme cezası" adı altında konut kredisi ödeme işlemini vadesinden önce bitirmek için başvuranlara maksimum yüzde 2 oranda ceza uygulanıyordu. Peki yeni kanun ile konut kredisi erken ödeme cezası kalktı mı?

Konut kredisi erken ödeme cezası kalktı mı?

Konut finansmanı sözleşmesi, konut edinmeleri amacıyla; tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşmeye deniyor.


Sözleşme kapsamında konut kredisine ilişkin vade, faiz ve ödeme bilgileri yer alıyor. Bankalar vadesinden önce ödenen taksitler için erken ödeme cezası kesiyordu; "Erken ödeme cezası" adı altında konut kredisi ödeme işlemini vadesinden önce bitirmek için başvuranlara maksimum yüzde 2 oranda ceza uygulanıyordu.


Ancak 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Tüketici Kanunu ile konut kredisi tüketicileri ceza ödemeden vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabiliyor.


Erken ödeme

MADDE 37 – (1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür.


(2) Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. 


Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. 


Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez.


Konut kredisi başvuru şartları nelerdir?