Konut satışlarına bina tamamlama sigortası geldi!

Konut satışlarına bina tamamlama sigortası geldi! Konut satışlarına bina tamamlama sigortası geldi!

Konut satışlarına bina tamamlama sigortası geldi.Artık tüketiciye konut satış sözleşmesi imzalanmadan bir gün önce Ön Bilgilendirme Formu düzenlenecek Avukat Ali Güvenç Kiraz konut satışlarındaki bina tamamlama sigortasını değerlendirdi.Konut satışlarına bina tamamlama sigortası geldi.Avukat Ali Güvenç Kiraz konuyu değerlendirdi. İşte o değerlendirme...


28 Mayıs 2014 tarihi ile yürürlüğe giren ancak uygulama yönetmeliği olmadığı için nasıl uygulanacağı bilinmeyen Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri ile ilgili yönetmelik 27.11.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


Artık bundan böyle tüm müteahhitler için geçerli olmak üzere sat-yap dönemi adeta tamamıyla sona ermiş olup yap-sat dönemi ve tüketiciler açısından birçok güvencenin ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle bina ve projeleri tamamlamadan kaçan müteahhitler için artık zorunlu hale gelen BİNA TAMAMLAMA SİGORTASININ şartları net bir şekilde belirlenmiştir. 


Yeni yönetmeliğe göre; 


Artık tüketiciye konut satış sözleşmesi imzalanmadan bir gün önce Ön Bilgilendirme Formu düzenlenecek bu formda 


Satıcının tüm bilgileri

Satılacak konutun ada, pafta, parsel, konum, kat bilgileri ile bağımsız bölümün net ve brüt alanları  

Konutun vergi masraf dahil tüm değeri, faiz varsa faiz oranı

Tüketicinin sözleşmeden cayma ve dönme hakkına ilişkin bilgiler

Teslim tarihi, yapı ruhsatı alınma tarihi,  yönetim planında belirlenen giderler (Ödeyeceği aidat kalemleri) varsa müteahhittin teminatının ne olduğu gösterilmek ve her iki tarafça imzalanmak zorunda 


Konut satın almak isteyen tüketiciye kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapuya tescili ile birlikte yapılacak yazılı sözleşme veya noterden düzenleme şeklinde  satış vaadi sözleşmesi ile kurulur. Yönetmelik satış vaadi sözleşmesi şerhini kaldırmıştır. 

Tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden cayabilecek

Tüketici konut kendisine devir veya teslim edinceye kadar sözleşmeden dönme hakkına sahip olacaktır. Dönme hakkında tüketici noter vasıtası ile bildirim yapacaktır. Dönme hakkının kullanan tüketici vergi, harç ve masraflar ile sözleşme bedelinin %2sine kadar tazminat ödeyecektir. Ancak tüketici iflas ederse, müteahhit bir daireyi birden fazla kişiye satarsa ve projede değişiklik yapar ve tüketici bunu kabul etmezse  vergi,masraf,harç ve %2 tazminat ödemeden de sözleşmeden dönülebilecektir. 

Satış sözleşmelerinde müteahhit sözleşme imzalattığı tarihten itibaren 36 ay içinde daireyi teslim edecektir. 

ARTIK 30 VE ÜZERİ KONUT PROJELERİNDE BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI VEYA kesin, kati banka teminat mektubu veya hakkediş sitemi veya bakanlığın kabul edeceği bir teminat sistemi kurulması zorunlu hale gelmiştir. 


Yeni ön ödemeli konut satış yönetmeliğinin piyasada büyük konut projeleri için uygulanacağına dair yanlış bir algı oluşmuştur. Bu ön ödemeli konut satış yönetmeliği tüm müteahhitler yani konut yapıcıları için uygulanacak bir yönetmelik olup artık bu kurallar dikkate alınmak zorundadır. 


Bilgilerinize saygılarımla

Av.Ali Güvenç KİRAZ

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı