Konut teslim tutanağı örneği!

Konut teslim tutanağı örneği!

Kiralama işleminin son bulması halinde, kiracılar ileride çıkabilecek problemlere önlem olarak "konut teslim tutanağı" imzalıyor. Bu tutanak sayesinde teslime dair bilgiler kayıt altına alınıyor. İşte konut teslim tutanağı örneği...Konut teslim tutanağı örneği!

Kiralama işleminin sona ermesi halinde, kiracı sonradan çıkabilecek problemlere karşı, kiracı konut teslim tutunağı nın imzalanması gerekiyor. Böylece, anahtar tesliminin yapıldığı konut, tarih, saat bilgileri kayıt altına alınmış oluyor. 


Söz konusu konut teslim tutanağı örneği aşağıda yer alıyor. Kiracı konut teslim tutanağı örneği..


T.C.

…………………… KAYMAKAMLIĞI

…………………… MÜFTÜLÜĞÜ

...../...../20…..


TAŞINMAZ VE ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI


KİRACININ 

Adı, Soyadı veya Unvanı

T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No

Adresi


TAPU BİLGİLERİ

1. Bulunduğu köy veya mahallenin adı


2. Tapuda kayıtlı olduğu

Pafta, Ada, Parsel

Cilt, Sahife ve Sıra No

Tapu tarihi


3. Cinsi ve yüzölçümü


4. Mülkiyetin Kime Ait Olduğu 


KİRA SÖZLEŞMESİNİN  

1. Tarihi


2. Süresi 


Yukarıda bilgileri verilen taşınmaz …………………… (BURAYA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN BİTMESİ VEYA KİRACININ TAHLİYE İSTEĞİ GİBİ NEDENLER YAZILACAK)  nedeni ile tahliye edilmiştir.


Kiracı tarafından taşınmaz boş olarak müftülüğümüze teslim edilmiş olup, kiracı içeride hiçbir eşyasının kalmadığını açıkça beyan ve taahhüt eder. 


Müftülüğün kiracının birikmiş kira borçlarından kaynaklanabilecek alacakları baki kalmak ve fazlaya dair tüm hakları saklı kalmak kaydı ile taşınmazın anahtarı müftülüğümüze teslim edilmiştir. 


İş bu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim olunarak müşterek imza altına alınmıştır.  ……… /……… /2013 Saat: ……  Müftülük Görevlisi  

İsim / İmza   

                         

Kiracı                          

İsim /İmzaAnahtar teslim tesellüm tutanağı örneği!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com