Kiracı anahtar teslim tutanağı örneği!

Kiracı anahtar teslim tutanağı örneği!


Kira sözleşmesinin feshinin ardından tarafların kiracı anahtar teslim tutanağı imzalamaları faydalı oluyor. Peki, kiracı anahtar teslim tutanağı nasıl hazırlanır? İşte kiracı anahtar teslim tutanağı örneği..


Kiracı anahtar teslim tutanağı örneği!

Taşınmaz kiralamalarında, kiracı kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o durumda geri vermekle yükümlü oluyor.  Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu olmuyor.


Kiracının, sözleşmenin sona ermesi hâlinde, sözleşmeye aykırı kullanmadan doğacak zararları giderme dışında, başkaca bir tazminat ödeyeceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar geçersiz oluyor.


Kira sözleşmesinin feshinin ardından tarafların kiracı anahtar teslim tutanağı imzalamaları gerekiyor. Peki, kiracı anahtar teslim tutanağı nasıl hazırlanır?


Örnek kiracı anahtar teslim tutanağı...


T.C.

…………………… KAYMAKAMLIĞI

…………………… MÜFTÜLÜĞÜ

...../...../20…..


TAŞINMAZ VE ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI


KİRACININ 

Adı, Soyadı veya Unvanı

T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No

Adresi


TAPU BİLGİLERİ

1. Bulunduğu köy veya mahallenin adı


2. Tapuda kayıtlı olduğu

Pafta, Ada, Parsel

Cilt, Sahife ve Sıra No

Tapu tarihi


3. Cinsi ve yüzölçümü


4. Mülkiyetin Kime Ait Olduğu 


KİRA SÖZLEŞMESİNİN  

1. Tarihi


2. Süresi 


Yukarıda bilgileri verilen taşınmaz …………………… (BURAYA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN BİTMESİ VEYA KİRACININ TAHLİYE İSTEĞİ GİBİ NEDENLER YAZILACAK)  nedeni ile tahliye edilmiştir.


Kiracı tarafından taşınmaz boş olarak müftülüğümüze teslim edilmiş olup, kiracı içeride hiçbir eşyasının kalmadığını açıkça beyan ve taahhüt eder. 


Müftülüğün kiracının birikmiş kira borçlarından kaynaklanabilecek alacakları baki kalmak ve fazlaya dair tüm hakları saklı kalmak kaydı ile taşınmazın anahtarı müftülüğümüze teslim edilmiştir. 


İş bu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim olunarak müşterek imza altına alınmıştır.  ……… /……… /2014 Saat: ……  



Müftülük Görevlisi  

İsim / İmza   

                         

Kiracı                          

İsim /İmza


Kiracı kontrat tarihinden önce çıkarsa ne olur?



Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com