26 / 05 / 2022

Kiracı tahliye tutanağı örneği!

Kiracı tahliye tutanağı örneği!

Tahliye tutanağı ile kiracı, belirlenen bir tarihte kiraladığı konutu boşaltacağına dair anlaşma imzalamış oluyor. Kiracı ve ev sahibinin imzaladığı bu tutanak nasıl dolduruluyor? İşte, kiracı tahliye tutanağı örneği!
Tahliye tutanağı  kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan ve kiracının belirlenen süre zarfı içinde evi boşaltacağına dair taahhüt verdiği bir anlaşma olarak ifade ediliyor. Kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan bu tutanağın geçerli sayılabilmesi için bazı şartlar gerekli oluyor.


Tahliye tutanağının geçerli olabilmesi için, yazılı bir tahliye tutanağının bulunması, bizzat kiracı tarafından verilmesi, ilk kira döneminden sonra verilmesi, kiracının taşınmaz içindeyken vermiş olması gerekiyor. Kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan , kiracı tahliye tutanağının noterde düzenlenmesi gibi bir zorunluluğu olmuyor. Fakat tutanağın noterde imzalanmış olması gelecekte çıkabilecek sorunların karşısında bir delil olarak önemli oluyor.Kiracı tahliye tutanağı örneği:


TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI     (ÜNVANI)          :

 

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI                             :          

 

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ                  :

 

TAHLİYE TARİHİ                       :

 

 

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 352/1 maddesi gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

TAAHHÜT TARİHİ                   :

 

 

TAAHHÜT EDEN                      :

 

İMZASI                                   :Kiracının evden çıkarken yapması gerekenler!


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com