Kiracı anahtar teslim tutanağı!

Kiracı anahtar teslim tutanağı!

Kiralama işleminin sona ermesi durumunda kiracıların sonradan çıkabilecek sorunlara karşı anahtar teslim tutanağı imzalaması gerekiyor. Kiracı anahtar teslim tutanağı nedir? İşte kiracı anahtar teslim tutanağı örneği.Kiracı anahtar teslim tutanağı..

Kiracının ilk olarak evi boşaltırken kontratta evi nasıl teslim aldıysa o şekilde teslim etmesi gerekiyor. Eve verilen her zarar depozito bedelinde düşülüyor. 


Kiracılık durumunun sona ermesi halinde, sonradan çıkabilecek problemlere karşı,anahtar teslim tutanağının imzalanması gerekiyor. Böylece, anahtar tesliminin yapıldığı konut, tarih, saat bilgileri kayıt altına alınmış oluyor. Kiracı anahtar teslim tutanağı örneği aşağıda yer alıyor.Kiracı anahtar teslim tutanağı örneği..


T.C.

…………………… KAYMAKAMLIĞI

…………………… MÜFTÜLÜĞÜ

...../...../20…..


TAŞINMAZ VE ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI


KİRACININ 

Adı, Soyadı veya Unvanı

T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No

Adresi


TAPU BİLGİLERİ

1. Bulunduğu köy veya mahallenin adı


2. Tapuda kayıtlı olduğu

Pafta, Ada, Parsel

Cilt, Sahife ve Sıra No

Tapu tarihi


3. Cinsi ve yüzölçümü


4. Mülkiyetin Kime Ait Olduğu 


KİRA SÖZLEŞMESİNİN  

1. Tarihi


2. Süresi 


Yukarıda bilgileri verilen taşınmaz …………………… (BURAYA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN BİTMESİ VEYA KİRACININ TAHLİYE İSTEĞİ GİBİ NEDENLER YAZILACAK)  nedeni ile tahliye edilmiştir.


Kiracı tarafından taşınmaz boş olarak müftülüğümüze teslim edilmiş olup, kiracı içeride hiçbir eşyasının kalmadığını açıkça beyan ve taahhüt eder. 


Müftülüğün kiracının birikmiş kira borçlarından kaynaklanabilecek alacakları baki kalmak ve fazlaya dair tüm hakları saklı kalmak kaydı ile taşınmazın anahtarı müftülüğümüze teslim edilmiştir. 


İş bu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim olunarak müşterek imza altına alınmıştır.  ……… /……… /2013 Saat: ……  Müftülük Görevlisi  

İsim / İmza   

                         

Kiracı                          

İsim /İmzaKiracının ev sahibi değişirse ne olur?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com