25 / 05 / 2022

Kiracının anahtar teslim tutanağı 2016!

Kiracının anahtar teslim tutanağı 2016!

Kira anlaşmasının yapılması halinde mal sahibi ile kiracı arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Kiracı aynı zamanda evden çıkarken de tutanak imzalıyor. İşte kiracının anahtar teslim tutanağı 2016 örneği..Kiracının anahtar teslim tutanağı 2016!

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor.


Kira anlaşmasının yapılması halinde mal sahibi ile kiracı arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Kiracı aynı zamanda evden çıkarken de tutanak imzalıyor.


Kiracının evden çıkarken imzaladığı tutanak teslim tesellüm tutanağı oluyor. Bu belge, kira sözleşmesinin son bulması halinde, kiracının evi boşalttıktan sonra ev sahibi ile birlikte anahtar teslim ettiğine dair imzaladıkları belge oluyor. 


Kiracının anahtar teslim tutanağı 2016!


 T.C.

…………………… KAYMAKAMLIĞI

…………………… MÜFTÜLÜĞÜ


...../...../2016


TAŞINMAZ VE ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI


KİRACININ 

Adı, Soyadı veya Unvanı

T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No

Adresi


TAPU BİLGİLERİ

1. Bulunduğu köy veya mahallenin adı


2. Tapuda kayıtlı olduğu

Pafta, Ada, Parsel

Cilt, Sahife ve Sıra No

Tapu tarihi


3. Cinsi ve yüzölçümü


4. Mülkiyetin Kime Ait Olduğu 


KİRA SÖZLEŞMESİNİN  

1. Tarihi


2. Süresi 


Yukarıda bilgileri verilen taşınmaz …………………… (BURAYA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN BİTMESİ VEYA KİRACININ TAHLİYE İSTEĞİ GİBİ NEDENLER YAZILACAK)  nedeni ile tahliye edilmiştir.


Kiracı tarafından taşınmaz boş olarak müftülüğümüze teslim edilmiş olup, kiracı içeride hiçbir eşyasının kalmadığını açıkça beyan ve taahhüt eder. 


Müftülüğün kiracının birikmiş kira borçlarından kaynaklanabilecek alacakları baki kalmak ve fazlaya dair tüm hakları saklı kalmak kaydı ile taşınmazın anahtarı müftülüğümüze teslim edilmiştir. 


İş bu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim olunarak müşterek imza altına alınmıştır.  ……… /……… /2016 Saat: ……  Müftülük Görevlisi  

İsim / İmza 

                             

Kiracı                           

İsim /İmzaKiracı abonelik işlemleri 2016!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com