01 / 07 / 2022

Kiracı anahtarı teslim etmezse ne olur?

Kiracı anahtarı teslim etmezse ne olur?

Taşınmaz mal kiralamalarında sözleşmesi sona eren kiracıın taşınmazı sözleşmede belirtilen esaslara uygun bir şekilde bırakması ve anahtarı teslim etmesi gerekiyor. Peki, kiracı anahtarı teslim etmezse ne olur?Kiracı anahtarı teslim etmezse ne olur?

Taşınmaz mal kiralamalarında sözleşmesi sona eren kiracıın taşınmazı sözleşmede belirtilen esaslara uygun bir şekilde bırakması ve anahtarı teslim etmesi gerekiyor.


Ancak kimi kiracılar, mal sahibine anahtarı vermeden gidebiliyor. Peki, kiracı anahtarı teslim etmezse ne olur?


Kiracı anahtarı teslim etmezse kiracıya karşı dava açılabiliyor. Kira sözleşmesinin feshedilmesine rağmen anahtarları teslim etmeyen kiracı, söz konusu dönemden sonra biriken aidat ve kiraları ev veya işyeri sahibine ödemek zorunda kalabiliyor. 


Yargıtay'ın verdiği karara göre,  ödemelerin gerçekleşmesi için konut sahibinin anahtarların kendi tarafına teslim edilmediğini ispatlaması gerekiyor.


Yargıtay karar örneği..

“Davacının erken tahliyesi sebebiyle uğradığı zarar tazmin edilmiş ise de bu yolla ulaşılan tarihin benimsenmesi için kiralananın fiilen boşaltılmış ve anahtarlarının kiralayana hukuki şekilde teslim edilmiş olması gerekir. 


Anahtar teslim edilmediğini böylece kira ilişkisinin kendisince ileri sürdüğü tarihte hukuken sona erdirildiğini ispatlama yükü kendisine ait olan kiracı, anahtar teslimi hukuki bir olgu olduğundan bunu delillerle ispatlayabilir. Kiralananın açıklandığı şekilde yöntemine uygun biçimde hangi tarihte tahliye edildiği belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.”


Kiracı tahliye davası avukat ücreti 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com