Konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller geliyor!

Konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller geliyor!2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylandı. Buna göre, konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller oluşturulacak...


Anadolu Ajansı'ndan Murat Birinci'nin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, vergi ve makro ihtiyati düzenlemeler yoluyla üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak, tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ikinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecek. Buna göre, üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltmak amacı ile ikinci ve sonraki konut alımında uygulanan vergi istisnaları gözden geçirilecek, gerekli görülen istisnalar kaldırılacak. 

Konut kredilerinde geçerli olan kredi değer oranı gibi parametrelerin ikinci ve sonraki konut alımlarında farklılaştırılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da projelere vereceği destekle hanehalkı tasarruflarının artırılmasını teminen borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek. Bunun için ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile vergisel teşviklerin uygulanabileceği potansiyel alanlar tespit edilecek.

Bankalar ile görüşülerek belirlenen alanlarda konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller oluşturulacak ve fizibilite çalışmaları yapılacak. Söz konusu harcama kalemlerine ilişkin birikim hesaplarının çalışma sistematiğinin tasarlanmasını müteakip uygulanabilir vergisel teşvikler belirlenecek.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar!