2020'de Gayrimenkul Bilgi Merkezi kurulacak!

2020'de Gayrimenkul Bilgi Merkezi kurulacak!

Cumhurbaşkanlığının 845 tedbirden meydana gelen 403 sayfalık 2020 Yılı Programı yayımlandı. Tasarruf için konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller oluşturulması, konutta değer artışını takip için gayrimenkul bilgi merkezi kurulması öne çıkan başlıklar arasında yer aldı...


Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin bir yıllık ajandası belli oldu. Önümüzdeki yılda ekonomide vatandaşı yakından ilgilendiren konularla önemli adımlar atılacak. 2020 yılında hedeflenen başlıklar özetle şöyle:

Enflasyonda hedef yüzde 8.5

Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alan habere göre, para politikasının finansal istikrarı da gözetecek şekilde enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülmesi, maliye politikasıyla eş güdümün güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerle tüketici enflasyonunun gelecek yıl sonunda yüzde 8,5'e indirilmesi hedefleniyor.

İşsizlik gerileyecek

Ekonomideki toparlanma süreci ve bu sürecin etkisiyle yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanması öngörülüyor. İstihdamın bir önceki yıla göre yaklaşık 1,1 milyon artması, işsizliğin ise yüzde 11,8'e gerilemesi planlanıyor.

Tasarrufa yeni model

Borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek. Belirlenen alanlarda konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller oluşturulacak.

Seraların altyapıları iyileştirilecek

 Özellikle kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartlarının neden olduğu sebze ve fiyat artışlarına seralar çözüm olacak. Modern seraların kurulmasının yanı sıra mevcut seralar modernize edilecek. Seraların büyütülmesi, paketleme tesisleri ve depo yapımı için finansman desteği sağlanacak.

Gayrimenkul bilgi merkezi kurulacak

Tapu İşlemlerinde gerçekleşen fiyatın kaydedilmesi, değer değişimlerinin takip edilebilmesi ve değer artışlarının tespit edilmesi için gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Burada taşınmazların değerlerine yönelik veriler, mülkiyet bilgileri tutulacak.

Konut piyasası daha etkin denetlenecek

 Kamunun konut piyasasında denetleyici ve düzenleyici rolü güçlendirilecek. Konuttan sorumlu birimler arasında koordinasyon mekanizması kurulacak. Konuttan sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının rollerinin belirlenmesi planlanırken, iş birliğini kuracak usul ve esaslar belirlenecek.

Dar gelirlilere 250 bin konut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik 250 bin sosyal konut üretilecek. Sosyal konutlardan 50’sini sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte üretilecek. Buna ek olarak TOKİ’nin üreteceği sosyal konut sayısı da 105 bine çıkarılacak.

Okul binaları çevreye uyumlu olacak

Yeni dönemde okul binaları teknoloji ve çevreye uyumlu, daha güvenli, estetik ve kalite anlamında yüksek bir mimaride yapılacak. Bu kapsamda okullarda büyük bakım ve onarım faaliyetlerini kapsayan iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Afet riski taşıyan okul binaları için güçlendirme ve yeniden yapım faaliyetleri yürütülecek. Bazı tarihi okul binalarında örnek koruma çalışmaları yapılacak.

Sağlık vadisi

 İlaç ve tıbbi teknolojiler alanında, Türkiye'nin Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim ve mühendisler gibi sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı entegre bir sağlık ekosistemi olarak Sağlık Vadisi hayata geçirilecek.