12 / 08 / 2022

Konut ve işyeri KDV harcı indirimi son günü 2018!

Konut ve işyeri KDV harcı indirimi son günü 2018!

Konutta KDV indirimi uygulaması bu yıl 5 Mayıs'ta, iş yerlerinde ise 18 Mayıs'ta başladı. Peki, konut ve işyeri KDV harcı indirimi son günü 2018 ne zaman?Konutta KDV indirimi uygulaması bu yıl 5 Mayıs'ta başladı. Bu tarihte Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile; 24 Aralık 2017 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 2. maddesinden sonra gelmek üzere geçici madde eklendi.

Buna göre, 150 metrekareden büyük konutların tesliminde alınan KDV oranı düştü. 150 metrekareden büyük konutların tesliminde alınan KDV oranı yüzde 18'den 8'e indi.
 
İş yerleri için KDV indirimi ise 18 Mayıs'ta geldi. Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında iş yerleri "bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar" olarak yer aldı. 

Konut ve işyeri KDV harcı indirimi son günü 2018

150 metrekareden büyük konutlar ile iş yerlerinin teslimlerinde KDV indirimi 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanacatı. Ancak bu tarihte alınan karar ile KDV indirimleri 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı. 

150 metrekareden küçük konutların KDV'si ne kadar?

150 metrekareden küçük konutların KDV oranı kapsama alınmadı. Net alanı 150 metrekareye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların yüzde 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 metrekarenin altındaki konutlara isabet eden kısmı için; konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri için ve kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 metrekareye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri için yüzde 1 KDV alınıyor.


Tapu harcı ve KDV indirimi rekor getirdi!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com