Konutta arsa yoksa proje de yok!

Konutta arsa yoksa proje de yok! Konutta arsa yoksa proje de yok!

Resmi Gazete’de yayımlanan 2020-2022 Orta Vadeli Mali Plan’a göre mali alanlar öncelikli harcama alanlarına tahsis edilecek ve konut sektöründe arsası olmayan projeler teklif edilmeyecek.Türkiye ekonomisinin önümüzdeki iki yılını şekillendirmesi planlanan mali plan belli oldu. Dün Resmi Gazete’de açıklanan 2020-2022 Orta Vadeli Mali Plan’a göre mali disipline kararlılıkla devam deilecek, harcamaların gözden geçirilmesiyle seçilen verimsiz harcama alanları da tasfiye edilecek.

Hürriyet Gazetesi'nden Planda, 2020-2022 döneminde ekonomi politikasının temel amacı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunacak, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşüm yapılacak. Bu dönemde maliye politikasının temel hedefi, mali disipline kararlılıkla sürdürelecek. Buna göre, kaynakların verimli kullanılması amaçlanacak, belirlenen alanlarda tasarrufu içeren yapısal değişiklikler yapılacak. Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi için sürekli ve kalıcı gelir kaynakları meydana getirilecek. Mali disiplin, ekonomik değişim sürecinin en temel destekleyicisi olacak. Harcamaların gözden geçirmeleriyle verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Bu yolla meydana getirilecek mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı’na bu yıl 46.5 milyar liralık başladı. Ağustos sonu itibariyle harcaması 29.1 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenek toplamı 62.3 milyar liraya çıkartıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesine geçmiş yıllarda kullanamadığı ödenekler dahil edilebiliyor. Mali Plan’a göre MSB bütçe ödeneği 2020 yılında 53.9 milyar lira olarak belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de 38.9 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na da 2.2 milyar lira ödenek ayrıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NA 3.2 MİLYAR

Mali Plan kapsamında Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılı bütçe ödeneği 3.2 milyar lira olacak. Cumhurbaşkanlığı’nın bu yıl için başladığı ödenek 2.8 milyar lira olarak açıklandı. Ağustos sonu itibariyle harcama tutarı 2.4 milyar olan Cumhurbaşkanlığı’nın bu yıl için toplam ödeneği 3.9 milyar liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılı bütçe ödeneğinin detayında 610 milyon liralık yatırım ödeneği yer aldı. TBMM’ye de gelecek yıl için 1.6 milyar liralık ödenek tahsis edildi.

AİLE BAKANLIĞI’NA 125.8 MİLYAR

Mali Plan kapsamında ödenekler içinde bulunan aslan payı diğer kuruluşlara transfer ödeneği de yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 434.4 milyar lira ödenek ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125.8 milyar lirayla ikinci sırada bulunurken, bu kurumu 125.4 milyar lira ödenekle Milli Eğitim Bakanlığı izledi. Sağlık Bakanlığı’na 58.7 milyar lira, Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 30.2 milyar, Adalet Bakanlığı ödeneği ise 18.7 milyar lira olarak açıklandı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 21.2 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne 9.5 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğü’ne 3.5 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na 3.5 milyar lira, KOSGEB Başkanlığı’na 1.8 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.

YENİ PROJE ALINMAYACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2020-2022 dönemi yatırım programı için yayınlanan genelgede kamu yatırım önceliklerinin özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirleneceği, iş, üretim, yatırım ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımları hızlanacak. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2020 yatırım programına yeni proje alınmayacağı kaydedilen genelgede, “Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına hizmet etmeyen projeler teklif edilemeyecek” ifadeleri kullanıldı.

ARSA YOKSA PROJE YOK

Genelgede bulunan yatırım programı hazırlama rehberi değerlendirilen 2020-2022 yatırım teklifleri 2020 yılı fiyatlarına hız verilecek. Konut sektöründe arsası olmayan projeler teklif edilmeyecek. Sağlık sektörünün çevresinde düşük kapasiteyle kullanılan sağlık birimlerinin mevcudiyetine rağmen aynı mahalde bulunan mükerrerliğe ve israfa yol açabilecek nitelikteki projeler kabul edilmeyecek. Taşıt satın alma talepleri, kurum ve kuruluşların envanterinde olan taşıtların yanında kiralık ve başka kurumdan tahsisli olan bütün taşıtların bilgisi ile birlikte iletilecek. Kamu özel ortaklığı modeli ile uygulananlar dahil olmak üzere yerli malı kullanılmasına öncelik görmeyecek.