26 / 06 / 2022

Körfez GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Körfez GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Körfez GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, şirket 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde 28 milyon 185 bin 318 TL hasılat elde etti. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

Körfez GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, şirket 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde 28 milyon 185 bin 318 TL hasılat elde etti. Şirketin 2021 yılında gerçekleşen 28,2 milyon TL’lik hasılatının 9,4 milyon TL’si Kartal Horizon Sitesindeki satışlarından, 12,5 milyon TL’si Güre Tesisindeki devremülk satışlarından ve 6,3 milyon TL’si de Güre Tesisi ve Kartal Horizon Sitesindeki satılmayan bağımsız bölümlerin kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirlerinden oluşuyor. 

Körfez GYO'nun toplam varlıkları 185 milyon 80 bin 265 TL olurken, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler bu rakamın 120 milyon 433 bin 527 TL'sini oluşturdu. 

Körfez GYO'nun KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde hazırlanan, Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansı ile işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın