20 / 08 / 2022

Kiler GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti? 

Kiler GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti? 

Kiler GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirket 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 524 bin 193 TL hasılat elde etti.Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle hazırlanan finansal rapor, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Kiler GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirket 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 524 bin 193 TL hasılat elde etti.

Kiler GYO'nun KAP açıklaması:
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") çerçevesinde hazırlanan 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tabloların ve faaliyet raporunun;
  
a) Tarafımızca incelendiğini, 
  
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

  
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın